Преоценка на ДБА според СС 41

28.03.2012, 10:29 9514 1

28.03.2012, 10:29
Публикации: 296 / 50
3.2. Биологичните активи се оценяват при първоначалното признаване и в края на всеки отчетен период по справедлива стойност, намалена с предварително начислените разходи при продажба, с изключение на случаите, при които справедливата стойност не може да бъде надеждно оценена.
3.10. При определянето на справедливата стойност на биологичните активи следва да се вземат под внимание:
а) параметрите на съдържащата се в тях, но все още неидентифицирана и призната като такава селскостопанска продукция. Например справедливата стойност на овца с остригано руно би била различна от справедливата стойност на подобна овца с неостригано руно;
б) физическите промени, които настъпват в процеса на биологичната трансформация, като растеж, стареене, производителност и др., когато имат пряка връзка с бъдещата икономическа изгода, която се очаква от тези активи.
3.15. Биологични активи, включени в състава на дълготрайните материални активи и оценявани по справедлива стойност, не се амортизират.


Съгласно СС 41 в края на годината е необходимо да ДБА да бъдат отново надеждно оценени по справедлива стойност, като се имат предвид естествените процеси, които протичат.
В тази връзка следва да се има предвид, че колкото по-възрастно е едно животно, толкова повече ще намалява неговата справедлива стойност.
Най-високи стойности при кравите се достигат между третата и петата лактация-тогава те са най-производителни. За възрастна крава се приема над 7-8 годишна,макар в СССР да имаше данни за крава, живяла над 20 години - но мисля, че това е било повече като опит докога могат да живеят, отколкото като стремеж да запазят високопроизводително животно. При биците и телетата за угояване тази стойност е между 18 и 24 месеца-после качеството на месото намалява.
Напомням, че тези, които са избрали да оценяват ДБА по себестойност, следва да ги амортизират, а тези, които са избрали да работят по справедлива стойност, не амортизират, но могат да преоценят всяко ДБА съгласно физическите промени.
Прилагам една таблица, в която тежестта при преоценката е дадена на производителността на кравите.Но може да се преработят процентите и да се даде тежест на тяхното отелване и заболяванията през годината
#1 | 11.02.2016, 17:20
Публикации: 4 / 0
Здравейте! Начинаещ счетоводител съм в селското стопанство - животновъдство, и затова моля за помощ. Занимаваме се с отглеждане на овце. Целта на отглеждането не е тяхната продажба, а с цел получаване на мляко. При тяхната покупка, съм ги завела по цена на придобиване. Калкулирала съм разходите само за животновъдството в с/ка 611 и са разпределени в стойността на овцете. В края на годината следва да се направи преоценка по справедлива стойност. Въпросите са ми следните:
1. Необходимо ли е да правя първоначална преоценка (при придобиването), т.к. ако реша да продам някоя овца, няма да имам разходи за продажба?
2. При преоценката към 31.12 ще се формират приход или разход - разликата между справедливата стойност и себестойността на овцете. Според чл.36 от ЗКПО това са данъчно непризнати приходи и разходи, които ще се признаят в годината на отписване на животното. Т.к. не намерих друг нормативен акт, който да коментира този въпрос, означава, че и в моя случай няма да си призная прихода или разхода, въпреки, че целта ми не е продажбата на животните?
Благодаря предварително за отговорите  :blush:
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група