Отчитане на средства по ОПИК за материали

29.09.2020, 10:32 1452 19
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

29.09.2020, 10:32
Публикации: 26 / 0
Здравейте,

Получихме средства по ОПИК, които ще бъдат отчетени за закупени материали /фирмата се занимава с производство на метални изделия/. Досега счетоводните операции бяха следните:
302/401 -покупка на материал
601/302-разход на материал
611/601-отнасяне на разхода
303/611-запрохождаване на продукция
701/303-изписване на продадена продукция
Сега не ми е ясно след като изпиша разхода на материала 601/302 със съответната аналитична сметка номера на договора, какви трябва да бъдат следващите операции. Сметка 601 с коя сметка трябва да се приключи?
Постъпилата сума в размер на 10 000 лв. съм я осчетоводила 503/754 - финансиране за текуща дейност.
#1 | 29.09.2020, 11:37
Публикации: 105 / 18
Здравейте,
                    Ако Ви е възможно насочете субсидията към разходи, които не формират себестойност на произведена продукция /при дадената възможност да се включват разходи от 01.03.2020г. все ще може да я "наместите"/... Не че е невъзможно, но в зависимост от подхода, който имате за формиране на себестойността Ви, ще правите доста упражнения със сметките във варианта, който посочвате /т.е. нормалния вариант при равни други условия/.
                   И един съвет:направете си една разчетна сметка за получената субсидия и нея я дебитирайте с 754 / примерно Д-т 503/К-т 459, Д-т 459/К-т754/

Лека и спорна работа!!!
#2 | 29.09.2020, 15:33
Публикации: 26 / 0
Засега управителят се е спрял на фактури за материали. При това положения сметка 601 с коя сметка трябва да се приключи - 611 или 705-приходи от финансирания?
#3 | 29.09.2020, 15:37
Публикации: 9543 / 1623
Струва ми се неправилно да се променят осчетоводяванията заради програмата. Осчетоводяването няма причина да бъде друго, но явно по-важният въпрос е дали то дава на направените разходи характеристиката на "допустими" по програмата.
#4 | 29.09.2020, 15:59
Публикации: 105 / 18
Засега управителят се е спрял на фактури за материали. При това положения сметка 601 с коя сметка трябва да се приключи - 611 или 705-приходи от финансирания?

Аз държа гр.60 да ми минава през гр.61, но и директният дебит на гр.70 се среща. Както решите... Разходите за суровини, материали и консумативи необходими за дейността на фирмата са допустими по ОПИК /гледам едно консултантско листче пред мен с посочените "допустими"-това до delphine/.
#5 | 29.09.2020, 16:01
Публикации: 9543 / 1623
Цитат на: Angel Halembakov link=toАз дpic=27608.msg162142#msg162142 date=1601384354
 Разходите за суровини, материали и консумативи необходими за дейността на фирмата са допустими по ОПИК /гледам едно консултантско листче пред мен с посочените "допустими"-това до delphine/.

Струва ми се, че във въпроса има едно замисляне относно последващото осчетоводяване в 303 на същите тези материали - това ме накара и да отговоря така. Може идеята на питането да е друга - не ми стана твърде ясно.  :smile1:
#6 | 29.09.2020, 16:28
Публикации: 26 / 0
Ако счетоводните операции останат така както са описани в началото на въпроса / с откриване на аналитични подсметки номера на договора/, то тогава при изписване на готовата продукция сметка 303 с коя сметка ще кореспондира - със сметка 701 или сметка 705?
Ако изписването на продукцията остане 701/303, сметка 705 директно със сметка 123 ли ще се закрие?
#7 | 29.09.2020, 18:54
Публикации: 4 / 0
И аз се замислям, или не разбирам питането .Чета тук от един лист  следното: ВАЖНО: Във връзка със спазването на принципа за недопускане под никаква форма на реализиране на печалба от безвъзмездните финансови средства, печалбата подлежи на възстановяване.
#8 | 30.09.2020, 08:59
Публикации: 105 / 18
Струва ми се, че във въпроса има едно замисляне относно последващото осчетоводяване в 303 на същите тези материали - това ме накара и да отговоря така. Може идеята на питането да е друга - не ми стана твърде ясно.  :smile1:
Здравейте delphine,
                                     Точно това пита bonita, както сте го разбрали :smile1: Аз предложих моя вариант, да потърсят други разходи, защото съм брал ядове в производствено предприятие, където РА изкаше да вижда едно, а пък одиторът искаше да вижда друго :blush: При положение, че накарая 2+2=4, но всеки си имаше мнение как да се стигне до 4-та.

Хубав ден!!!
#9 | 30.09.2020, 09:10
Публикации: 105 / 18
Ако счетоводните операции останат така както са описани в началото на въпроса / с откриване на аналитични подсметки номера на договора/, то тогава при изписване на готовата продукция сметка 303 с коя сметка ще кореспондира - със сметка 701 или сметка 705?
Ако изписването на продукцията остане 701/303, сметка 705 директно със сметка 123 ли ще се закрие?

Здравейте bonita,
                                 Стигнахте и до проблема, който се опитах да Ви спестя :smile1: Коя част от себестойността ще тряба да отпишете по сметка 705, какво е теглото на субсидираните материалите в нея, ако продукцията Ви не е бързооборотна и остане в патримониума на фирмата и за догодина, ако догодина Ви върнат част от тази продукция и издадете к.и. за нея и т.н....
             Има доста възможни хипотези, с ниска вероятност, но възможни, които можете да избегнете :smile1:

Хубав ден!!!
                                 
#10 | 30.09.2020, 09:35
Публикации: 9543 / 1623
Аз предложих моя вариант, да потърсят други разходи,
Angel Halembakov ,

Споделям мнението Ви по този въпрос. Ако се заложи на материали, формиращи себестойност на продукция не ми се мисли в какви ситуации ще се окажат , ако има непродадена или върната продукция . От друга страна какви обяснения ще се налагат по въпроса каква част от себестойността на продукцията е от материали по програмата и каква - не. И всичко това за едни 10 000 ...

Хубав и усмихнат ден на всички !
#11 | 30.09.2020, 12:55
Публикации: 26 / 0
Здравейте,

Успях да убедя управителя да не отчитаме разходи за материали. При положение, че изберем разходи за ток и разходи за външни услуги, които минават през група 60, то с коя сметка ще се закрие гр. 60. Например 611/60 или 614/60 или трябва да е 705/60.
Благодаря!
#12 | 30.09.2020, 14:14
Публикации: 105 / 18

503/459-ОПИК

459-ОПИК/754-ОПИК

601-ОПИК/501 ИЛИ 401

611-ОПИК/601-ОПИК

754-ОПИК/705-ОПИК

705-ОПИК/611-ОПИК

Това мога да Ви предложа...
#13 | 08.10.2020, 15:21
Публикации: 9543 / 1623
Замислих се върху следното :
Ако разходите по програмата са по-малко от преведената сума то "печалбата " се възстановява - връщаме пари.

 ВАЖНО: Във връзка със спазването на принципа за недопускане под никаква форма на реализиране на печалба от безвъзмездните финансови средства, печалбата подлежи на възстановяване.

Това следва ли да означава, че разходите следва да са точно / математически / равни на преведената сума ? Ако имаме в повече следва ли да разделим разхода по , така да се изразя, последната фактура като я разделим на разходи по програмата и разходи не за нея - един вид да допълним до точния размер на превода или това би било недопустимо и следва да представим точни като сума фактури ? Ако пък разходите са за заплати и осигуровки тогава точния размер ли пак търсим като отново ги разделяме в последния месец за постигане на тази точност ?

Не знам дал обясних разбираемо , каквото исках ...
#14 | 08.10.2020, 17:30
Публикации: 105 / 18
Здрасти delphine,
                                Точно зададено и точно самообяснено :smile1: ... Субсидията я изпълваш докрай с разходи. Трябва да получиш "нула на нула" в крайна сметка. И да накрая ще разделиш някоя фактура на две части, за да успееш да закръглиш или пък заплата , или какъвто и да е разход... Някой ти помага с 10000.00лв. и иска докумети за тях, може и частично да субсидираш някой от разходите, а останалото си е за твоя сметка.

Приятна вечер!!!
#15 | 08.10.2020, 17:56
Публикации: 9543 / 1623
Angel Halembakov , благодаря за отговора !  :smile1:
Чисто от опасение относно някоя бюрократична "идея" ме занимаваше мисълта да не би да не е съвместимо с техните изисквания да разделяме даден разход вместо да го имаме в последната фактура целия / образно казано / в нужния размер.

Хубава вечер !  :smile1:
#16 | 09.10.2020, 11:50
Публикации: 1 / 0
Аз като по неразбираща се чудя, след като отпущат помощта да се избягва да се купуват материали за производството във фирмата ако те не бъдат вложени веднага и продукцията продадена веднага. Ами нали именно тази помощ се отпуща и усвоява за подпомагане на предприятията, че са в затруднено положение в следствие на парализата на националния и световните пазари. Фирма А произвежда облекло и продава в ЕС. в следствие на пандемията пазарите и се затварят временно и има голямо забавяне на плащанията от клиенти. Съответно е затруднена със закупуването на суровини за ново производство.Кандидатств а по програмата и е одобрена. Нали сега е момента с тази сума да закупи суровини и да ги вложи в ново производство.В такъв случай ще има на склад готова продукция, която няма да може да реализира до края на срока на договора по проекта понеже пазара в ЕС все още не се е раздвижил и е много свит в областта на продажбите на официално облекло. И по това което чета до момента излиза, че ще проблем останалата готова непродадена продукция.Нали правилно съм разбрала?
#17 | 09.10.2020, 13:57
Публикации: 105 / 18
Аз като по неразбираща се чудя, след като отпущат помощта да се избягва да се купуват материали за производството във фирмата ако те не бъдат вложени веднага и продукцията продадена веднага. Ами нали именно тази помощ се отпуща и усвоява за подпомагане на предприятията, че са в затруднено положение в следствие на парализата на националния и световните пазари. Фирма А произвежда облекло и продава в ЕС. в следствие на пандемията пазарите и се затварят временно и има голямо забавяне на плащанията от клиенти. Съответно е затруднена със закупуването на суровини за ново производство.Кандидатств а по програмата и е одобрена. Нали сега е момента с тази сума да закупи суровини и да ги вложи в ново производство.В такъв случай ще има на склад готова продукция, която няма да може да реализира до края на срока на договора по проекта понеже пазара в ЕС все още не се е раздвижил и е много свит в областта на продажбите на официално облекло. И по това което чета до момента излиза, че ще проблем останалата готова непродадена продукция.Нали правилно съм разбрала?

Здравейте,
                    Под проблем имаме предвид повече сметки, повече записи, повече изчисления и повече обяснения пред проверяващите, а не фундаментален проблем, който изключва Вашата хипотеза. Разбира се, че всеки ще се води от обстоятелствата и естеството на работата и ако трябва тези пари да се насочат към закупуване  на материали, които ще се вложат в производство с всичките произтичащи от това последствия, ще се направи така...
                   Моята идея беше, че сумата е малка и спокойно може да бъде насочена към разходи, които не са пряко свързани със себестойността на продукцията /дадена е голяма свобода за вида на тези разходи по тази програма/, за да стане отчитането по-леко и да се избегне гореописаното, но иначе не е никакъв проблем да се отчетат и такива материали.

Лека и спорна работа!!!
#18 | 09.10.2020, 16:05
Публикации: 214 / 0
Когато фирмата се занимава с търговия, фактурите за закупена стока могат ли да се отчитат ?
#19 | 27.10.2020, 16:15
Публикации: 42 / 0
Здравейте! Правите ли аналитичност на 4531 - за проследяване на възстановим и невъзстановим ДДС?
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове