Счетоводство в животновъдството

16.05.2012, 14:17 31149 17
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

16.05.2012, 14:17
Публикации: 15 / 0
Благодаря за разбирането.Може би ще задам въпроси касаещи ,отделните казуси при осчетоводяване
1.Небходимо ли е при прехвърлянето на животни от една в друга възрастова група веднага да се изпишат рзходите за тяхното отглеждне до този момент на прехвърлените животни и това порпорционално на килогрмите ли да става .Осчетоводяването от 611 в 611 съответна възрастова група
 rolinel
Чисто нов
 
Публикации: 0

  (Без заглавие)
« Изпратени до: Elisabeth -: Днес в 13:51 » Отговор Цитат Изтрий 
Ще се регистрирме по ДДС и трябва да се води двустранно счетоводство.При първоначалното оценяване
на БА какво счетоводна статия да се състави при завеждането за първи път.Примерно 274/102 Собствен
капитал неизискващ регистрация
Страници: [1]
#1 | 16.05.2012, 14:35
Публикации: 6370 / 1058
Може би ще ви е полезно да прочетете тази тема:
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,1416.0.html
И вече ако ви възникнат нови въпроси, заповядайте :hi:
#2 | 16.05.2012, 15:15
Публикации: 15 / 0
Интересуваме статията при първоначалнто счетоводно завеждане
на различните възрастови групи .При първоначално завеждане при започване на счетоводното отчитане.До този момент не е било необходимо ,не са осчетоводявани разходи,не е водено счетоводство,но поради регистрацията по ддс
#3 | 16.05.2012, 16:21
Публикации: 6370 / 1058
В темата, която ви препоръчах по-горе, в първа точка е уточнено, че възрастните животни от основното стадо се завеждат по сметка 274, а именно
Дт 274/ Кт 102.
Младите животни, разпределени по възрастови групи по аналитичности си ги завеждате по сметка 314
Дт 314/ Кт 102.
Кредитира се сметка "Основен капитал, неизискващ регистрация", защото доколкото разбрах, това са съществуващи животни, счетоводно необхванати до момента. В смисъл, че нито са закупени, нито получени безвъзмездно....
Това е принципът. Вие можете да си създадете различни аналитични сметки в зависимост от вашите нужди и спецификата на вашата ферма.
#4 | 17.05.2012, 09:00
Публикации: 15 / 0
На каква стойност се заприхождава млякото,следа като е почти невзможно да се изчислява
себестойноста му всеки ден
#5 | 17.05.2012, 10:18
Публикации: 15 / 0
Заприхождаването на изсуканото мляко със складова разписка
ли става ,стойността като на продаденото това проверявали се от данъчни
и може ли да е проблем.Имате ли примерен протокол по чл.27 от ЗДДФЛ
#6 | 17.05.2012, 14:58
Публикации: 15 / 0
След като заприхождавате млякото веднъж на две седмици
как се отчита всекидневното му производство и пускатели
някакви експедиционни документи когато от мандрата го вземат
#7 | 18.05.2012, 11:38
Публикации: 204 / 9
от мандрата са длъжни всеки ден да издават приемо-предавателни протоколи с количествена и качествена оценка на млякото, като цената се формира от качествените му показатели. Това са документи,на които и ветеринарните държат много - но мислех, че това Ви е известно от човека, с чието счетоводство сте се захванали - той трябва да ги знае тези неща.
Не мога да се ориентирам, как се изготвя приемо-предавателния протокол, щото мисля, че кравата е основно средство в една ферма, и как се отчита "амортизацията" на кравата?
#8 | 23.05.2012, 15:23
Публикации: 15 / 0
Ако са закупени например принтер и бъде изписан веднага на разход         
като цената му е 200 лв. или лопати ,които ще използват
в производството преблем ли е ,че не са заведени като краткотрайи активши
#9 | 23.05.2012, 15:28
Публикации: 6370 / 1058
Не, не е проблем. Като знам как се чупят лопатите - докато ги заведете и ще ги бракувате.
#10 | 28.05.2012, 10:19
Публикации: 15 / 0
Счетоводството на ЗП се завежда от средата на година поради факта ,че
сега се е регистрирал по ддс ,но ще се облага по зкпо за цялата година
с коя дата е редно да се направи първоначална оценка на животните
 към момента на завеждане на счетоводството или към 01.01
и ако е към 01.01 как да се установи теглото на кравите тогава
#11 | 28.05.2012, 10:45
Публикации: 6370 / 1058
Съгласно НСС-41 Селско стопанство  "3.2. Биологичните активи се оценяват при първоначалното признаване и в края на всеки отчетен период по справедлива стойност, намалена с предварително начислените разходи при продажба, с изключение на случаите, при които справедливата стойност не може да бъде надеждно оценена."
Вие кога извършвате първоначалното признаване? Когато завеждате кравите счетоводно. :smile1:
#12 | 28.05.2012, 12:08
Публикации: 15 / 0
От 01.06 се запрохождават счетоводно.
Разходите ,които са правени примерно за ток,вода преди завеждане на счетоводство ,ще се признаят ли при годишното приключване за разход ЗП.
#13 | 28.05.2012, 15:11
Публикации: 6370 / 1058
Каво искате да кажете с формулировката "преди завеждане на счетоводството"? :(
Дайте повече информация.
#14 | 28.05.2012, 15:27
Публикации: 15 / 0
Досега не е водил двустранно счетоводство лицето е ЗП физическо лице облагано след приспадане на нормативно признати разходи 60%.От 01.06 СЕ РЕГИСТРИРА ПО ДДС и трябва да води двустранно счетоводство и да заведе от  01.06. КБА по счетоводни сметки.Разходите за ток вода преди тази дата ще бъдат ли признати  за разходи
#15 | 04.06.2012, 13:19
Публикации: 15 / 0
Имам няколко въпроса по отношение последваите оценки на БА.Разглеждайки различни варианти ,възникват различни казуси.
Ще задавам въпросите по един .При първоначално завеждане на ДБА имаме примерно 1000 кг. х 2лв. =2000 лв. сч.записв.
274/102- 2000лв.  края на годината 1100 х 2= 2200 лв. натрупани разходи по 611 дт 100 лв. коя ще е сумата с която ще се
намали фин.резултат сгл.чл.36 от ЗКПО.200 лв. ,която е разлика между първоночално признавание и последваща оценка или
100 лв. след като от нея бъдат приспаднато салдото по 611.Салдото може ли да се смята за текущи разходи,като се има предвид чрез през периода ще е имало отелвания и статии 314/611 основно краве стадо
#16 | 05.06.2012, 09:24
Публикации: 15 / 0
От това ,което прочетох  ,като го обвържа с моя въпрос сумата ,с която трябва да намаля печалбата в гдд е 200 лв. така ли е.
Защото това е разликата от първоначално признаване и последваща оценка .
В линка от предишния отговор има нещо като методика за оценяване кравите като се  приспадат проценти в зависимост от млеконадоя ,отелването или възрастта това нормативно регламентирано лие е с какъв процент да бъде обезценявано животното
и какъв принципа и правилно ли е сами да опредерляме тези проценти
#17 | 05.06.2012, 13:36
Публикации: 15 / 0
. 36. (1) Превишението на приходите (печалбите) от първоначално признаване и последваща оценка на биологични активи и селскостопанска (земеделска) продукция над разходите, отчетени по повод на тези активи, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното отчитане на тези приходи и разходи. Превишението на приходите по изречение първо се признава за данъчни цели в годината на отписване на съответния актив.

(2) Превишението на разходите, отчетени по повод на биологични активи и селскостопанска (земеделска) продукция, над приходите (печалбите) от първоначално признаване и последваща оценка на тези активи не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното отчитане на тези приходи и разходи. Превишението на разходите по изречение първо се признава за данъчни цели в годината на отписване на съответния актив.
Как да го разбираме когато правиме гдд .Само за приходи формирани от оценката да превишат всички разходи по повод отчитане на активите или да превишават дебитното салдо по 611 защото разходите за отглеждане на основно краве стадо са много ,но има и кредитиране на сметката при отелвания,заприхождаване на продукция.
По отношение  на ал.2 разходите като цяло или само дебитното салдо да превиши прихода от оценката.
Обезценката като текущ разход ли се приема. 
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група