Осчетоводяване на ф-ри за покупка на хляб с 0%ддс

05.08.2022, 14:46 4039 62

#20 | 05.08.2022, 14:46
Публикации: 808 / 21
не,  че са малко нещата които са неясни по тази тъпотия но аз искам да попитам в заведенията филийките хляб ,които се сервират на клиентите те с 9%  или с нула стават ...
#21 | 05.08.2022, 14:47
Публикации: 196 / 40
Здравейте,
                    Във връзка с Дневник покупки:
1. Това за код 07 в 8а, мисля че го изчистихме, че не се попълва ако е покупка от български доставчик /etog ми направи забележка в тази тема и изтъкна аргументи, че е само при ВОП и внос, с което се съгласих и благодарих/;
2.Къде да отиде данъчната основа на хляба си остава малка мистерия за мен все още защото:
2.1. Текстът на колона 9 завършва "... и тези без данък", но за мен е по-валидно за фактури получени от нерегистрирани по ЗДДС лица и останалите документи, които намират място там;
2.2. Първоначално насочих тази сума да върви в кл.10, защото тя е "...с право на пълен данъчен кредит" и ние тук упражняваме такова, но от 0%. Приемах за по-логично да е така, но от писаното във форума, не само тук, виждам, че повечето колеги насочват към кл.9;
2.3. От нормативните документи се отказах, защото колкото повече ги препрочитам, повече ме раздвояват в 9 или 10 да отиде облагаемата стойност на хляба;
3. Не че има някакво значение за резултата, но искаме да сме коректни та за това ровим...

Общо взето не съм 100% в 9 или 10 :hmmm:

Та за сега ще задържа хлебните до към 10-то число...

Лека и спорна работа!!!
И хубави почивни дни!!!
#22 | 05.08.2022, 14:51
Публикации: 10872 / 1915
Здравейте,
                    Във връзка с Дневник покупки:
1. Това за код 07 в 8а, мисля че го изчистихме, че не се попълва ако е покупка от български доставчик /etog ми направи забележка в тази тема и изтъкна аргументи, че е само при ВОП и внос, с което се съгласих и благодарих/;


Нещо аргументите ми убягват обаче - сякаш го приехме ей така ...
Иначе и Микроинвест смятат така / без попълване на 8А/ , но това не е меродавно.

#23 | 05.08.2022, 15:04
Публикации: 25 / 3
Аргументите са че няма изричен текст за покупките в страната, а напротив -има изричен такъв САМО за ВОП и внос на хляб/брашно.
#24 | 05.08.2022, 15:09
Публикации: 10872 / 1915
§ 20а. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.)
(2) Доставката на хляб с място на изпълнение на територията на страната, вносът на хляб на територията на страната или вътреобщностното придобиване на хляб по § 15д, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност до 1 юли 2023 г. се посочва в колона 8а "Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС" на съответния отчетен регистър по чл. 124 от закона с код "07".
(3) Доставката на брашно с място на изпълнение на територията на страната, вносът на брашно на територията на страната и вътреобщностното придобиване на брашно по § 15д, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност до 1 юли 2023 г. се посочват в колона 8а "Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС" на съответния отчетен регистър по чл. 124 от закона с код "08".


Това ме кара да мисля друго, а може би не разчитам правилно написаното...
#25 | 05.08.2022, 15:16
Публикации: 25 / 3
Аз правя аналогия с ВОП и ВОД, затова смятам,че тук под "доставка " се разбира продажба.
#26 | 05.08.2022, 15:25
Публикации: 196 / 40
Ей тази алинея втора ме накара да слагам код 07 и в Дневник покупки на 01.08.2022г., както е в примера който съм дал в началото на темата, и после махнах... Писах, че го считам за изчистено като въпрос, заради преобладаващото мнение на колегите. Счетох, че не разчитам текста правилно.
Май остава отворен въпроса :smile1: :smile1: :smile1:
#27 | 05.08.2022, 15:27
Публикации: 196 / 40
От друга страна "...съответния счетоводен регистър..." предполага двоякост на текста :hmmm:
#28 | 05.08.2022, 15:28
Публикации: 196 / 40
От друга страна "...съответния счетоводен регистър..." предполага двоякост на текста :hmmm:

Имах предвид отчетен
#29 | 05.08.2022, 15:30
Публикации: 21 / 5
Здравейте,
В днешната версия на програмата на НАП при вид документ 84 и 85 (отчети за продажби на хляб и брашно) не позволява попълване на сума в колона 19. При вид документ 01, 02 и 03 (фактура, ДИ, КИ)  и попълнена колона 8а с 07 или 08 позволява попълване на колона 19.
Не виждам логика да има разлика в попълването на дневника в зависимост от това дали документът е фактура или отчет за продажби.
#30 | 05.08.2022, 15:37
Публикации: 282 / 28
не,  че са малко нещата които са неясни по тази тъпотия но аз искам да попитам в заведенията филийките хляб ,които се сервират на клиентите те с 9%  или с нула стават ...
В заведенията филийките са част от предлаганата услуга и са с 9%.
Така е според указанието на Министерството на Финансите.
#31 | 05.08.2022, 15:41
Публикации: 25 / 3
Здравейте,
В днешната версия на програмата на НАП при вид документ 84 и 85 (отчети за продажби на хляб и брашно) не позволява попълване на сума в колона 19. При вид документ 01, 02 и 03 (фактура, ДИ, КИ)  и попълнена колона 8а с 07 или 08 позволява попълване на колона 19.
Не виждам логика да има разлика в попълването на дневника в зависимост от това дали документът е фактура или отчет за продажби.


И аз бях озадачен защо моя програмен продукт прави същото и го сметнах за грешка,заради което писах на разработчика и ето какво получих:
----------------------------------
Здравейте,
При имплементирането на изменения в програмния продукт, тествахме в софтуера на НАП „Дневници ЗДДС“ кои са активните клетки за попълване при избор на новите видове документи. При избор на видове документи Отчет за продажби за брашно/хляб, в дневника за продажбите, активните клетки в техния софтуер са само:

9. Общ размер на ДО за облагане с ДДС.

10. Всичко начислен ДДС.

11. ДО на обл. доставки 20%, вкл…

12. Начислен ДДС за дост. по к.11 и нач. Данък(20%), предвиден в закона в др.сучаи.

 

От инфоцентъра на НАП потвърдиха че що се отнася до Отчетите за продажби на хляб/брашно, това са правилните клетки в които трябва да се разнася данъчните основи, за разлика от фактурите, ДИ и КИ за продажби, където данъчната основа се разнася в клетка ДО на доставките със ставка 0% оп глава трета от ЗДДС.

-------------------

Озадачаващо,но това е положението. :blink:
#32 | 05.08.2022, 15:48
Публикации: 10872 / 1915
Ей тази алинея втора ме накара да слагам код 07 и в Дневник покупки на 01.08.2022г., както е в примера който съм дал в началото на темата, и после махнах... Писах, че го считам за изчистено като въпрос, заради преобладаващото мнение на колегите. Счетох, че не разчитам текста правилно.
Май остава отворен въпроса :smile1: :smile1: :smile1:

И според мене е така,Angel Halembakov.
#33 | 05.08.2022, 15:49
Публикации: 282 / 28

От инфоцентъра на НАП потвърдиха че що се отнася до Отчетите за продажби на хляб/брашно, това са правилните клетки в които трябва да се разнася данъчните основи, за разлика от фактурите, ДИ и КИ за продажби, където данъчната основа се разнася в клетка ДО на доставките със ставка 0% оп глава трета от ЗДДС.

-------------------

Озадачаващо,но това е положението. :blink:

Не намирам логика в обяснението на НАП. Какво значение има вида на документа, като сделката и в двата документа е еднаква. Според мен водещо за отразяване в дневника е вида на сделк ата. Дали ще е фактура или отчет за продажби и двете са с 0% и битрябвало да намират отражение в една и съща колона.
И все пак НАП официално и писмено не се е произнесла.
#34 | 05.08.2022, 15:53
Публикации: 25 / 3
Ей тази алинея втора ме накара да слагам код 07 и в Дневник покупки на 01.08.2022г., както е в примера който съм дал в началото на темата, и после махнах... Писах, че го считам за изчистено като въпрос, заради преобладаващото мнение на колегите. Счетох, че не разчитам текста правилно.
Май остава отворен въпроса :smile1: :smile1: :smile1:

Когато нещо се променя /като сега с поставянето на тези кодове/ винаги се питам каква е целта... Според мен НАП искат да знаят оброта от брашно/хляб за периода,както и количествата постъпващи в страната. Не виждам логика да търсят в моята покупка код 07/08 след като имат това инфо от доставчика ми,който вече го е описал.
#35 | 05.08.2022, 15:54
Публикации: 10872 / 1915
Какво значение има вида на документа, като сделката и в двата документа е еднаква.

Точно. По-напред в темата коментирахме, че независимо дали е отчет или фактура се попълват едни и същи клетки. Точно това е пейстнал и Angel Halembakov в 15.58 вчера.
#36 | 05.08.2022, 15:56
Публикации: 196 / 40
Ааааа, etog & Nikolcho разбутаха кошера :smile1: :smile1: :smile1:
Ново 20 от Спецов и команда за отчета и фактурите... Да не се чуди защо го махат!!!
Б***и простотията...
#37 | 05.08.2022, 16:02
Публикации: 25 / 3
Точно. По-напред в темата коментирахме, че независимо дали е отчет или фактура се попълват едни и същи клетки. Точно това е пейстнал и Angel Halembakov в 15.58 вчера.

Ами към момента това попълване за отчета е невъзможно.  :smile1:
#38 | 05.08.2022, 16:06
Публикации: 196 / 40
Ами към момента това попълване за отчета е невъзможно.  :smile1:

Генерирах една справка по ДДС и я пуснах през КЕП да я прочете за подаване... Не ми отчита грешка за отчет с вид 84, код 07 и попълнени колони 9 и 19...
 :noexpression:

Отказвам се за днес, колеги :good:

До понеделник!!!
#39 | 08.08.2022, 09:28
Публикации: 56 / 0
Аз се зачудих, ако имам само покупки на хляб и брашно от страната, тоест нямам нито ВОД, нито внос, трябва ли да правя актуализация на програмата? Тези кодове, които споменавате необходими ли са в дневник покупки?
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група