Трябва ли епикриза 6 месеца преди изтичането на телк

17.02.2024, 07:17 817 10

17.02.2024, 07:17
Публикации: 4 / 0
Здравеите,
искам да попитам моя телк изтича май месец и се чудя дали трябва да има епикриза от тая година или стават и от миналата година

благодаря предварително
#1 | 19.02.2024, 09:58
Публикации: 1705 / 207
Най-добре попитайте ТЕЛК. Въпросът Ви не е от компетенциите на счетоводителя.
#2 | 19.02.2024, 15:44
Публикации: 58 / 12
Това се изисква във Варна, в другите градове на страна трябва да е същото.
РКМЕ
 » РЕГИОНАЛНА КАРТОТЕКА НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ
РКМЕ или придобилото гражданско име "Регионална картотека на инвалида" се намира на първия етаж на ул. "Брегалница" №3 (сградата на РЗИ-Варна).
Документи за явяване пред ТЕЛК се приемат в стая №101 (Приемна РКМЕ) във фоайето на първия етаж.
Съгласно чл.56, ал.1 от Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи ПУОРОМЕРКМЕ (Държавен вестник бр.34 от 04.05.2010 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 59 от 16.07.2021 г.) лицата или законните им представители/упълномощени от тях лица подават документи за:
1.   свидетелстване;
2.   редовно преосвидетелстване;
3.   преосвидетелстване, когато се иска промяна на датата на инвалидизирането, срока на инвалидизирането, противопоказаните условия на труд или причинната връзка;
4.   предсрочно преосвидетелстване за влошено или подобрено състояние;
5.   преосвидетелстване по повод социални придобивки и други поводи, предвидени в нормативни актове.
В съответствие с разпоредбите на чл. 56, ал 1 и ал. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ лицата или законните им представители/упълномощени от тях лица подават следните документи:
1.   Заявление-декларация по образец  -  Приложение №11 от ПУОРОМЕРКМЕ (попълва се от РКМЕ при подаване документите на място, попълва се от лицето при подаване чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път). При подаване на документи за явяване на ТЕЛК за продължаване на временната неработоспособност заявление-декларацията по образец се попълва от лицата.
2.   Медицинско направление за ТЕЛК от личния/лекуващ лекар, регистрирано електронно в ИБД (Лекарят отпечатва, подписва и подпечатва с печата на лечебното заведение регистрираното в ИБД медицинско направление и го връчва на лицето за предоставяне в РЗИ при подаване на документите). Медицински протокол на ЛКК по образец - при подаванена документи за явяване на ТЕЛК за продължаване на временната неработоспособност.
3.   Медицинска документация (от последните 12 месеца), доказваща здравословното състояние на лицето, включително заверени копия от медицински документи, съдържащи актуални резултати от медико-диагностични изследвания и консултации, които са налични в медицинската документация на личния и/или лекуващия лекар.
4.   В случаите по чл. 69а от Наредбата за медицинската експертиза лицата заявяват при подаване на документите, че искат да бъдат освидетелствани/преосвидетелствани само за увреждания, които са дефинитивни състояния, което се отразява в заявлението-декларация.
5.   Протоколи на НОИ за извършено проучване на условията на труд, по повод професионално заболяване и трудова злополука, и разпореждане на НОИ за трудова злополука – оригинали.
6.   Пълномощно – представя се при подаване на документите от упълномощено лице.
За редовно преосвидетелстване от ТЕЛК документите трябва да се подадат не по-късно от три месеца преди изтичането на действащото експертно решение !
#3 | 19.02.2024, 16:24
Публикации: 4 / 0
благодаря
но нищо не пише за епикриза маи само за амбулаторни листове за 12 месеца или се бъркам
или и епикризите са за 12 месеца
#4 | 19.02.2024, 16:38
Публикации: 58 / 12
Всеки път за преосвидетелстването на моето дете, 1-2 месеца преди датата която са ни определили от ТЕЛК-овата комисия за явяване, минаваме специалистите които са ни оградили на обратната страна на полученото писмо от комисията.
Много е важно 3 месеца преди да ви изтече ТЕЛК -а да сте подали заявление в РЕГИОНАЛНА КАРТОТЕКА НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ за преосивидетелстване. Ако не подадете заявление те няма да ви извикат. Ако сте подали заявление 3 месеца преди изтичането на ТЕЛК-а ви, и писмото с точна дата за явяване отново пред комисията  се забави и пресрочите дата на сегашния ви ТЕЛК, всичките ви права се запазват, до излизането на новия ТЕЛК, защото забавянето не е по ваша вина.
#5 | 19.02.2024, 17:12
Публикации: 4 / 0
аз съм го падал това заевление
интересува дали старите епикризи от миналата година важат
#6 | 21.02.2024, 11:24
Публикации: 58 / 12
Не трябва да се минат пак специалистите които са написани на обратната страна на писмото за явяване.
#7 | 21.02.2024, 14:15
Публикации: 4389 / 731
Не трябва...
За да не стане объркване - има ли запетая след "не" или не трябва да има? :)
#8 | 21.02.2024, 16:35
Публикации: 58 / 12
трябва да се минат
#9 | 21.02.2024, 18:03
Публикации: 4 / 0
значи сичко ще си е наред трябва да станат
благодаря
#10 | 02.04.2024, 07:37
Публикации: 4 / 0
Не е нужна епикриза точно 6 месеца преди изтичане на ТЕЛК, но се консултирайте с институцията с вашия ТЕЛК. Те ще имат специфични изисквания за валидност на документите, включително медицински доклади.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група