Какво да разбираме като неимуществени вреди по чл.226КТ

22.11.2011, 12:04 4951 2
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

22.11.2011, 12:04
Публикации: 204 / 9
Предстои ми дело по прекратено трудово правоотношение по чл.328, ал.1, т.10а от КТ. Ще съм първия в Република България, навярно.  :thumbup:
"Осчетоводил"  :smile1: съм имуществените вреди. Предстои ми, да осмисля и не имуществените вреди.

Моля за вашите съвети за дефинирането на неимуществените вреди в трудоправните отношения. В наказателните отношения имам представа, как става, но трудовоправните отношения са по-"меки".
Вие, как мислите?
Споделете опит!
Дайте примери, но без личностна фиксация.
Адвокатските съвети са си адвокатски, но мен ме интересува другия поглед.
#1 | 27.12.2012, 15:52
Публикации: 2 / 2
Неимуществени вреди:
Неправилно изчисляване на брутната заплата към минал предходен период:
 - да се отчитат пропуснати ползи от % увеличена заплата в бранша заради инфлацията и увеличен трудов стаж;
- да се отчитат допълнителни възнаграждения за стимулиране и пропуснати лекторски часове;
- има ли друг член на семейството безработен или съкратен - това предполага приемане на всякаква работа по неотложно наложените (създадените) причини;
- стрес и разходи за търсене на друга работа; разходи за подаване на документи за работа - 70-120 лв. ако се изисква документ за обучение като охранител, или разходи за преквалификация за друга специалност - 500 лв. за огняр, поддръжка на парно отопление;
- намаляване на % трудов стаж при намиране на нова работа (по-нисък доход);
- пропуснати 6 заплати при пенсиониране ако е в предпенсионна възраст - последните 10 год. до навършване на пенсионна възраст.

Моля да направите сравнение между чл.328, ал.1, т.10а от КТ  и чл.106, ал.1, т.6 от Закона за държавния служител – защо ранно пенсионираните (летци, миньори, военнослужещи, полицаи, танцьори) могат да работят като държавни служители до навършване на пенсионна възраст по чл.68 от КТ, а не могат да работят по трудово правоотношение, въпреки че са се преквалифицирали. Има длъжности по трудово правоотношение, които се заемат с конкурс или с предварителен подбор по документи и с интервю, a има  и длъжности изискващи висше образование.

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ
Едностранно прекратяване от органа по назначаването с предизвестие
Чл. 106. (1) Органът по назначаването може да прекрати служебното правоотношение с едномесечно предизвестие в следните случаи:
5. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст;
6. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г.) при наличие на условията по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, когато служебното правоотношение е възникнало след като назначеният държавен служител е придобил и упражнил правото си на пенсия.
 
Съгласно Закона за насърчаване на заетостта (В сила от 01.01.2002 г.- Обн. ДВ. бр.112 от 29 Декември 2001г.,  изм. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2012г.) в § 1, т.31 от допълнителните разпоредби е уточнено понятието „професионална пенсия за ранно пенсиониране”:
   Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на този закон:
31. (нова - ДВ, бр. 26 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) "Професионална пенсия за ранно пенсиониране" е пенсията, която се отпуска на лица, придо¬били осигурителен стаж при условията на първа и/или втора категория труд или от упражнява¬нето на определена трудова дейност преди навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.
   
   В КОНСТИТУЦИЯТА на Република България (Обн., ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г.) е записано:
Чл. 5. (1) Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат.
Чл. 16. Трудът се гарантира и защитава от закона.

   Затова съгласно чл.18 от Закона за насърчаване на заетостта, в териториалната дирекция „Бюро по труда” може да се регистрира всеки български гражданин търсещ работа – безработни, заети, учащи, придобилите право на пенсия.

   През 2012 година в Кодекса на труда са правени шест пъти изменения. В чл.328 от КТ няма текст, по който работодателят може да прекрати трудовите правоотношения с работници и служители навършили пенсионна възраст по условията на чл.68 от КСО, ако не са употребили правото си на пенсия (т.10 от чл.328 на КТ е изменена). Това означава, че те могат да работят пожизнено.
Каква е логиката на трудовото законодателство, когато 65-годишните работници могат да работят пожизнено, а 40-50-годишните трудоспособни, пенсионирани миньори, летци, военнослужещи и полицаи се дискриминират и лишават от правото на труд по чл.328, ал.1, т.10а от КТ, дори и ако имат подходяща гражданска специалност или са работили сходна работа? Трябва да се реши до кога да работят работници и служители навършили пенсионна възраст по чл.68 от КСО – не може да е пожизнено, или да се върне предишния текст на чл.328, ал.1, т.10 от КТ. Всички си вършат добросъвестно работата, но повече остават служители на работа, отколкото работници свързани с физически труд.
#2 | 29.12.2012, 11:00
Публикации: 2 / 2
      -изпадане в стрес, депресия, личностно разстройство при невъзможност да покрие неотложните си жизнени потребности за храна, облекло, домакински разходи за ток, вода, отопление на семейството си, учебни пособия и такси за децата си, лекарства;
     -липса на средства за плащане на квартира и транспорт на семейството си, даже и придвижване за търсене на друга работа;
     -липса на средства за изваждане на нови документи за работа - медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост, медицински документи от психодиспансер, инфекциозно отделение за работа в заведение за хранене;
     -получени медицински усложнения (заболявания) - измръзване на членове-семейство, разболяване от настинка (херпес, пневмония), получаване на по-сериозни заболявания (туберколоза, хепатит, инфаркт, инсулт, невроза, склероза, психически разстройства - лудост).

Затова трябва да се промени Кодекса за социално осигуряване
      Не е редно работника да се осигурява - 1) работодателят получава парите за труда на работниците; 2) по ведомост се отчита, че на работника се дават 300 лв., а реално получава 240 лв., което е документална измама. Ето какви са удръжките и таксите за нашия труд: 10% ДОД, 13% осигуровки, 20 % ДДС на всички закупени стоки; други такси за добиване, пренос и разпределение на вода, топливо, горива, електроенергия  и храна поради изкуствено разделяне на фирмите и увеличаване на администрацията им; такси-рекет за изкуствени банкови преводи от външни частни банки в държавни учреждения; завишени лихви по банкови кредити с двойни печалби - 3.5% премии и 2% допълнителна надбавка за банките плюс 1-2.5% euribor.

        В България има 6 млн. население - 2 млн. деца и учащи, 2 млн. пенсионери, 0.5 млн. безработни, 1.5 млн. работещи като от тях 750 хил. са държавни служители.  Ето защо е редно всички държавни служители да се осигуряват, за да се издържат майките, децата, пенсионерите и част от безработните. При тези промени в осигуряването, да се увеличи заплатата само на държавните служители с брутна заплата по-ниска от 770 лв. (тавана на пенсиите).
        Средна работна заплата е изкуствено и неопределено понятие. Трябва да има минимална работна заплата 500 лв. и максимална брутна заплата 2000 лв. (до 4 минимални заплати). След като има таван на пенсиите, може да има и таван на заплатите (намаление като в Гърция).

        Един човек за да стане милионер за 1 год. трябва да получава 100 000 лв. месечен доход, като внася 20% ДОД и осигуровки. Като разделим 100 000 лв. на средната заплата в страната 500 лв., получаваме че този милионер върши работа колкото 200 души. А може би присвоява заплатите на 200 души? С какво този милионер е подобрил живота на 200 души със своя хипер производителен труд?
         Говорим за европейски пари, но те не са получени от въздуха. Какви са заплатите на евродепутатите, на нашите депутати и техния помощен антураж от 10-15 души, защо има държавни субсидии за парламентарно представените партии и какъв е техния принос за децата, работниците и пенсионерите от техните закони, които ни водят към криза на всеки 50-100 год. поради безнаказаност и високи такси за всякакви услуги (най-големи за юридически, несъответстващи на доходите на работника)?
         Защо се внася законопроект държавата да плажа 9 месеца стаж (заплати) за придобиване на юридическа правоспособност на завършили студенти-юристи? Този стаж не е включен като обучение във висшите учебни заведения. По тази логика утре ще поискат заплащане на стаж от държавата и доктори, журналисти, икономисти и др.

Ако искате по-справедливо законодателство, копирайте този текст и го изпратете до Народното събрание и до Министерския съвет или Министъра на финансите
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове