Осигуровки на ЗП за 2013г

04.01.2013, 20:16 9738 9

04.01.2013, 20:16
Публикации: 35 / 0
Здравейте! С уговорката,че не съм счетоводител, искам да задам следния въпрос. В кой нормативен документ за 2013г е упоменато ,че от тази година ЗП-пенсионер, освен за ЗО,трябва да се осигурява и за ДОО? Така ме информираха от НАП при попълване на Декларация за регистрация на СОЛ.
#1 | 05.01.2013, 07:38
Публикации: 6362 / 1061
Здравейте,
Кой върху какво се осигурява се определя в КСО. Там няма промяна по отношение осигуряването на пенсионерите, регистрирани ЗП.

(3) (Обявена за противоконституционна по отношение на работещите пенсионери, включени в кръга на задължително осигурените лица по този законов текст - РКС, ДВ, бр. 55 от 2000 г.) Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са:
1. лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност;
2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества;
3. (обявена за противоконституционна - РКС, ДВ, бр. 55 от 2000 г.) докторантите, ако не са осигурени за пенсия на друго основание;
4. (*) (изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители;
5. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец;
6. (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, които са осигурени на друго основание през съответния месец, независимо от размера на полученото възнаграждение.

Не всички служители на НАП правят справка в съответния закон преди да "информират" някого за нещо.
Копирала съм текста от Lex.bg, където КСО е актуализиран.
#2 | 05.01.2013, 09:55
Публикации: 35 / 0
Благодаря за бързия отговор! :thumbup:Значи,регистриран ЗП-пенсионер внася само  ЗО. Приятен ден!
#3 | 05.01.2013, 10:01
Публикации: 1878 / 381
(6) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Лицата по ал. 3, т. 1, 2, 4 - 6, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание.

Пак в КСО, същия член.
#4 | 05.01.2013, 10:09
Публикации: 35 / 0
Ей,че вие сте по-бързи от скоростта на светлината  :smile1:Благодаря!
#5 | 05.01.2013, 11:28
Публикации: 39 / 0
Здравейте колеги! Минималният осигурителен праг за осигуровки на ЗП пак 240лв ли е?
#6 | 05.01.2013, 11:44
Публикации: 6362 / 1061
Здравейте колеги! Минималният осигурителен праг за осигуровки на ЗП пак 240лв ли е?
Здравейте,
С разпоредбите на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. (ЗБДОО 2013 г.) се запазва минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 240 лв. (чл. 8, ал. 1, т. 3). :smile1:
#7 | 05.01.2013, 11:55
Публикации: 39 / 0
Сърдечно благодаря! Хубав и ползотворен ден на всички работещи колеги!!!
#8 | 21.01.2013, 12:53
Публикации: 9 / 1
  Здравейте! Имам ли право да внеса авансово социални и здравноосигурителни вноски на ЗП за цялата 2013 г. и какви документи и вносни бележки се попълват за внасянето на ДЗПО, здр. осигуровки и ДОО?
#9 | 21.01.2013, 12:57
Публикации: 6393 / 592
  Здравейте! Имам ли право да внеса авансово социални и здравноосигурителни вноски на ЗП за цялата 2013 г. и какви документи и вносни бележки се попълват за внасянето на ДЗПО, здр. осигуровки и ДОО?

Ако се осигурявате само за пенсия и не внасяте осигуровки за фонд ОЗМ - да.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група