Субсидия по програма 141 Развитие на селски райони

23.07.2013, 09:59 4131 2
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

23.07.2013, 09:59
Публикации: 17 / 0
ЕТ получава на 23,05,13г първоначална вноска от 2 933 лв в с/ка
на фирмата
субсидия по програма 141 Развитие на селски райони.
Как е завеждам тази сума като приход? В Годишната д-я подавам
ли е на отделен ред?
И най-важно  подавам ли сега д-я по чл.55 до края на юли и
удържам ли д-к 10%?
#1 | 19.08.2013, 14:42
Публикации: 135 / 31
По отношение на авансовите вноски, важно е какъв е оборота на ЕТ през предходната година. При нетни приходи от продажба под 300 000лв не се правят авансови вноски и не се подава декларация по чл.55 от ЗДДФЛ.
Ако обаче подлежите на авасово облагане
ЗДДФЛ: чл.43.(8) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.05.2011 г.) Лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а правят авансови вноски при данъчна ставка 15 на сто при условията и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.

ЗКПО:Чл. 83. (1) (Предишен текст на чл. 83 - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Данъчно задължените лица правят месечни или тримесечни авансови вноски за корпоративния данък, на базата на прогнозна данъчна печалба за текущата година.
(2) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Авансови вноски не правят:
1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година не превишават 300 000 лв.;
2. новоучредените данъчно задължени лица за годината на учредяването им, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон.
(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Лицата по ал. 2 могат да правят тримесечни авансови вноски по реда на тази глава, като в този случай не се прилага чл. 89.
#2 | 19.08.2013, 15:16
Публикации: 135 / 31
По отношение на авансовите вноски, важно е какъв е оборота на ЕТ през предходната година. При нетни приходи от продажба под 300 000лв не се правят авансови вноски и не се подава декларация по чл.55 от ЗДДФЛ.
Ако обаче подлежите на авансово облагане, това обстоятелство вече е декларирано с подадената ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ за 2012г. За авансови вноски на ЕТ не се подава декларация по л.55 от ЗДДФЛ.

По отношение на субсидията по мярка 141: Тука приложение намира СС41. Според неговата редакция, приходът от субсидии се признава в годината на получаването му, а не в годината, за която се отнася /за разлика от СС18-Приходи и СС20/. В годишната декларация има отделен ред за субсидите. Имайте предвид, че доходите от субсидии са облагаеми. Имате право за доходите от земеделска дейност, реализирани в качеството на ЕТ, регистриран като земеделски производител, да ползвате преотстъпване на данъка по реда на чл.189б от ЗКПО.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група