Самоосигуряващо се лице и Д1 с код 23

22.10.2013, 10:00 31705 44

22.10.2013, 10:00
Публикации: 19 / 1
Здравейте колеги !
Тъй като не съм имала до сега такъв случай се обръщам към вас за съдействие.
Казуса е следния:
Лице обявява дейност в НАП като самоосигуряващо се от средата на м.05.2013 г. за първи път.В НАП е обявило , че ще се осигурява за всички осигурителни рискове. В същото време работи на трудов договор.
През м.07.2013 г. по трудов договор осигурителният доход е максимален. След четене и консултации с НАП подадох Д1 за м.07.2013 г. с код 23 като самоосигуряващо се на максимума.За м.08 подавам Д1  с код 23 - корекция и дни в т.16.1 и сега възниква проблема - в програмата на НАП при код корекция на 23 автоматично излиза ниския процент на осигуряване, което би трябвало и да е така по наредба Н-8.
Въпросът ми е:
1.След  като е обявено ,че ще се осигурява на високия процент ,и си внася осигуровки на това основание ,какво да правя ,че в системата на НАП излизат надплатени суми ?
2.Ако ги приспадна от следващи осигуровки при  заверка на осигурителна книжка кои осигуровки ще ми търсят ?
3.При евентуален болничен на лицето примерно в декември ,то дали ще има 6 месеца осигурителен стаж като самоосигуряващо се за всички осигурителни случаи и дали ще има право на болничен.
Надявам се ,че сте ме разбрали и предварително благодаря за отговорите.
Много съм объркана.. :hmmm:


#1 | 22.10.2013, 10:15
Публикации: 11374 / 2035
 :wave: , RUMI_KOST !

Дали случаят с Вашето СОЛ отговаря на характеристиката на код 23 ?
" 23 - за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация и са осигурени върху максималния размер на осигурителния доход по трудово правоотношение, и осигурителният им стаж се зачита на основание чл. 9, ал. 8 КСО "

Аз смятам, че следва да подавате в обр.1 код 12 за СОЛ и дните в т.16.4 като дни в осигуряване без осигурителни вноски.
#2 | 22.10.2013, 10:37
Публикации: 19 / 1
С код 12 и дни без осигурителни вноски системата не ми приема декларацията :no:
#3 | 22.10.2013, 11:02
Публикации: 11374 / 2035
Този месец подадох такава - дните в т.16.4  и код 12 за СОЛ.
#4 | 22.10.2013, 12:47
Публикации: 642 / 23
 Трябва с код 23. То ще я преме но при  заверка в НОИ на осиг.книжка ще Ви направят предписание за оправяне с код 23
#5 | 22.10.2013, 13:14
Публикации: 11374 / 2035
Защо да трябва, свои, след като лицето е избрало да се осигурява на високия процент и определено не е избрало да подава еднократно декларация обр.1 ?

" " 23 - за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация и са осигурени върху максималния размер на осигурителния доход по трудово правоотношение, и осигурителният им стаж се зачита на основание чл. 9, ал. 8 КСО ""
#6 | 22.10.2013, 16:50
Публикации: 4 / 0
Аз не разбирам защо сте решили да подадете Д1 с код 23, след като по принцип и код 22 и код 23 се използва за еднократно подаване на информация, но не и ако лицето е осигурено за всички осигурителни рискове. Изобщо не е трябвало да Ви приемат така декларацията.
#7 | 22.10.2013, 23:49
Публикации: 19 / 1
 :wave:  :wave:Момичета , благодаря ви за отзивчивостта! :bow:
Това е отговор на въпрос към НАП . Намерих го в системата " Въпроси и отговори " в страницата на НАП.5_ 53-02-15 /18.02.2011г.
                                 

КСО, чл.6, ал.10;
Наредба № Н8/29.12.2005г. ,чл.3, ал.5 ;

Фактическа обстановка: Едноличен търговец е  осигурен върху максималния размер на осигурителния доход по трудово правоотношение и е подавал декларация образец 1 с код 23.
Въпрос: Правилно ли е подавана декларацията?


На основание чл.6, ал.10 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, за лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл. 4, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:
1.  доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2;
2.осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
3. доходи за работа без трудово правоотношение.
Сроковете, съдържанието, редът, начинът за събиране и съхраняване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените от тях лица, осигурителни каси, както и от самоосигуряващите се лица за държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и облагаемия доход и данъка за доходи от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) се уреждат с Наредба № Н8/29.12.2005г.
Съгласно указанията за попълвене на декларация образец 1, код 23 се попълва за самоосигуряващите се лица, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, избрали да подават еднократно декларация и са осигурени върху максималния размер на осигурителния доход по трудово правоотношение, и осигурителният им стаж се зачита на основание чл.9, ал.8 от КСО.
Самоосигуряващите се лица, които са заявили осигуряване за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица и са осигурени по трудово правоотношение върху максималния месечен осигурителен доход, подават месечни данни в качеството си на самоосигуряващи се лица  с попълнен код 12 в точка 12 „Вид осигурен”.
Дните в осигуряване през месеца се попълват в т.16,4 „Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен  стаж”.
На основание чл.3, ал.5 от Наредба № Н-8, декларация образец № 1 не се подава за коригиране и заличаване на данни след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности.
С оглед цитираната разпоредба няма пречка да заличите подадената от Вас декларация с код 23 и да подадете декларации образец 1 за всеки един от месеците на 2010г., през който сте осигурен върху максималния  месечен размер на осигурителния доход по трудово правоотношение.

 :smile1:#8 | 04.02.2014, 18:48
Публикации: 214 / 40
някой има ли опит с такава Д1? под еднократно подаване се има предвид наистина еднократно, нали, а не за всяка календарна година, както е при код 22?

миналия месец март подадох такава Д1 за един собственик в ЕООД, осигурен само за пенсия, който по трудов договор е на максимум, и оттогава редовно си му излиза в справките на НАП всеки месец, че му е зачетен осигурителен стаж; но се чудя за 2014 дали пак трябва да подавам отново, с данните за януари като брой дни, или автоматично си продължава действието първата подадена декларация през 2013, до момента, в който не декларираме някаква корекция или прекъсване?
#9 | 20.01.2015, 14:01
Публикации: 399 / 13
Здравейте!Да не отварям нова тема-въпросът ми е същия,като на  antea.Подава ли се отново нещо  и някъде в следващата година,ако СОЛ продължава да отговаря на изискванията за Декларация с код 23?
#10 | 20.01.2015, 16:22
Публикации: 214 / 40
привет, ето от сайта на НОИ

Самоосигуряващи се лица, заявили в компетентната териториална дирекция на НАП желанието си да се осигуряват само за фонд „Пенсии“, които получават и доходи за работа по трудово правоотношение при пълна заетост и върху тези доходи са осигурени върху максималния размер на месечния осигурителен доход, могат да подават еднократно декларация обр. № 1 за всяка календарна година, като в точка 12 „Вид осигурен“ попълват код 23. Дните в осигуряване се попълват в т. 16.4 „Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж“. Данните се подават с оглед зачитане на осигурителен стаж при пенсиониране 4 години за 5.

така че аз през февруари подавам нова декларация за текущата година
#11 | 21.01.2015, 15:12
Публикации: 399 / 13
Значи се подава януарска декларация с код 23 и така всяка година.Благодаря!
#12 | 25.01.2015, 21:27
Публикации: 5 / 0
а когато в един от месеците се е променил дохода по трудовото правоотношение , например под максималния праг , как се подава декларация образец 1
#13 | 03.02.2015, 21:23
Публикации: 18 / 2
Моля за малко помощ от знаещите, СОЛ който е осигурен като ДУК, но не всеки всеки ще достига 2600 лв. с какъв код да се подава образец 1. Като СОЛ се осигурява на ниските осигуровки. Ще има месеци над 2600 лв., но ще има и под 2600 лв., тогава с какъв код да се подава образец 1 за СОЛ.
#14 | 04.02.2015, 08:09
Публикации: 11374 / 2035
Малко е неясен въпросът, така зададен.Ако правилно разбирам имате СОЛ, което е осигурено и по ДУК на максимума, но не всеки месец го достига.Независимо дали по ДУК ще е на максимума или не обр.1 за СОЛ се подава с код 12 .Когато е на максимума по ДУК за обр.1 на СОЛ ще имате дни в осигуряване без осигурителни вноски, които следва да се посочат в 16.4 .
#15 | 12.05.2015, 17:58
Публикации: 399 / 13
Здравейте!Пак съм в тази тема,но сега има друг въпрос.При подадена Д1 с код 23 през м.01.2015 г.СОЛ,който е пенсионер и се васяше само здравна осигуровка,преди подаването й,се получи така,че служебните бележки за доходите от 01-04 .2015 дойдоха накуп  и със закъснение."Юнашкото доверие",че доходите са на "тавана",ми изигра лоша шега.....Оказа се,че само за м.02.2015 дохода надхвърля 2600 лв.За януари,март и април-е доста надолу.Въпросът ми е,как да оправя кашата?
#16 | 12.05.2015, 19:11
Публикации: 6565 / 632
СОЛ - пенсионер само със здравни - максимален доход?
Може ли малко по-точно
#17 | 12.05.2015, 19:39
Публикации: 11374 / 2035
Вижте писмото, копнато от RUMI_KOST на 22.10.2013 г.. / по-горе в темата /

"Съгласно указанията за попълване на декларация образец 1, код 23 се попълва за самоосигуряващите се лица, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, избрали да подават еднократно декларация и са осигурени върху максималния размер на осигурителния доход по трудово правоотношение "

Ако лицето е СОЛ и се осигурява само здравно то не отговаря според мене на изискванията за подаване на обр.1 код 23 .

Иначе по-долу в писмото е указано, че :

" С оглед цитираната разпоредба няма пречка да заличите подадената от Вас декларация с код 23 и да подадете декларации образец 1 за всеки един от месеците на 2010г., през който сте осигурен върху максималния  месечен размер на осигурителния доход по трудово правоотношение."

#18 | 13.05.2015, 15:09
Публикации: 399 / 13
Човека е пенсионер,има ЕТ,през което внасяше само здравни ,работи по трудов договоро и втори трудов договор,с който достигаше максимума.През 2013 г. се наложи да връщат осигуровки-надвнсени през ЕТ, и за 2014 от НАП казаха,да се подаде декларация с код 23,която подадох и за 2015,но се получи този гаф сега.Както разбирам,трябва да залича Д1 с код 23 и да подам редовни Д1 с код 12 и само здравни ,през ЕТ,за цялата 2015 година.Накрая ще изравнявам,защото има и хонорари през годината.Нъл тъй!? :wink1:
#19 | 20.12.2018, 09:45
Публикации: 79 / 0
Здравейте,

Имам нужда от помощ какво трябва да впиша като код в декларация 1 тъй като искам да си внеса осигурителните вноски ? Не съм регистрирана като самоосигуряващо се лице.

Поздрави,
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група