СОЛ и ДУК - осигуровки 2014

14.01.2014, 22:00 8888 3

14.01.2014, 22:00
Публикации: 3 / 1
Здравейте,
как ще се осигурява през 2014год.  едноличен собственик на ЕООД, полагащ личен труд /извършва услуги/ и е вписан като управител в Търговския регистър? Съответно ако: 1/ в  ДУК е посочено  възнаграждение на прага за длъжността; 2/ Ако в ДУК няма определено възнаграждение?

Въпроса ми е провокиран от промените в чл 4 от КСО:
Чл 4, ал. 1 т.7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 74 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) управителите и прокуристите на търговски дружества и на еднолични търговци и на техните клонове, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества;

Чл. 4, (3) (Обявена за противоконституционна по отношение на работещите пенсионери, включени в кръга на задължително осигурените лица по този законов текст - РКС, ДВ, бр. 55 от 2000 г.) Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са:
1. лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност;
2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества;

Предварително Благодаря!
#1 | 15.01.2014, 06:38
Публикации: 6380 / 1093
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 74 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) управителите, прокуристите и контрольорите на търговски дружества и на едноличните търговци, синдиците и ликвидаторите, членовете на управителните, надзорните и контролните съвети на търговските дружества, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицираните дружества;

Чл 4, ал. 1 т.7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 74 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) управителите и прокуристите на търговски дружества и на еднолични търговци и на техните клонове, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества

Спрямо СОЛ, управляващ ЕООД по регистрация, лично аз не съзирам промяна.
Да кажат колегите.
#2 | 15.01.2014, 08:13
Публикации: 1882 / 384
В резултат на промяната към лицата, които подлежат на Доо са включени управителите и прокуристите на клонове на търговски дружества и еднолични търговци.
Добавени са и членовете на съветите на директорите на търговските дружества.
Промените са по скоро по всеобхватни, отколкото променящи статута на СОЛ. В този смисъл е и указанието на НАП от 06/01/2014 г.
#3 | 15.01.2014, 09:22
Публикации: 1610 / 178
Според мен от указанието на НАП от 06.01.2014г.:
1/ попада в т.1 от таблицата
2/ в т.13
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група