Създаване на овощна градина по проект

20.02.2014, 13:05 13669 9
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

20.02.2014, 13:05
Публикации: 32 / 1
ЕООД ,ЗП,рег.по ДДС създава овощна градина по проект с 50% финансиране по него.Градината е създадена според условията на проекта.Същият е отчетен през 2013,а през м.01.2014 е получено финансирането.Как трябва да се отчете това финансиране при положение,че дръвчетата са на втора година и за създаването на градината все още се извършват разходи/тя е все още неплододаваща/?И по-конкретно как и кога ще се отрази в приход финасирането/на части-съгл.СС20,т.3.2 или еднократно-съгл.СС41,т.4.2/?
#1 | 20.02.2014, 14:04
Публикации: 173 / 10
Как трябва да се отчете това финансиране при положение,че дръвчетата са на втора година и за създаването на градината все още се извършват разходи/тя е все още неплододаваща/съгл.СС41,т.4.2/?

Финансиране за дълготрайни активи, при мен е шифър 753
Ще ползвате стандарт 41 и посочената точка

Дайте повече информация - коя мярка е това, какви са условията по проекта, за колко години е ?
Да коментираме.

Аз имам мярка Млад фермер и създаване на орехова градина за 5 години. Втора година набирам разходи по с/ка 611 и ще я заведа като почне да плододава.
#2 | 20.02.2014, 14:11
Публикации: 32 / 1
Проектът е по мярка 121 ,за три години.
#3 | 20.02.2014, 14:16
Публикации: 32 / 1
Това означава ли,че съгл. 4.2 на СС41 трябва да призная цялото финансиране еднократно в 2014 година?
#4 | 20.02.2014, 14:28
Публикации: 173 / 10
Проекта ти е за три години. Градината ще плододава след 5.
Ти още не си изпълнил/а всички условия по проекта, нали? Нищо че са отчетени документите...Имаш бизнес план - там е описано подробно.

Напиши етапите по бизнес плана по години
#5 | 20.02.2014, 14:32
Публикации: 32 / 1
Благодаря за отговора.Ще погледна бизнес плана.
#6 | 20.02.2014, 14:38
Публикации: 173 / 10
Не ми благодари. Моля те да коментираме, защото и аз имам подобен случай и не знам как да осчетоводя.

Но за момента не мисля, че трябва да се признае прихода еднократно. Трябва да има някаква база.

Погледни твоя бизнес план и кажи как е по него, тъй като в момента не разполагам с моя.
#7 | 20.02.2014, 14:59
Публикации: 46 / 1
имам едно тълкуване  по въпроса, дано ви е полезно: В случаите, когато са придобити амортизируеми дълготрайни активи със смесено финансиране-собствени сред¬ства и целеви средства за финансиране (в случая от ПРСР), следва да се приложи предвиденият ред по СС 20, респ. първият метод по МСС 20, а именно:
-получената сума за финансиране на актива да се от¬несе по сметка за финансиране:
Д-т с/ка 503 Разплащателна сметка в левове
К-т с/ка 753 Финансиране за дълготрайни активи
-придобитият/закупен актив да се отчете по пълната му доставна цена:
Д-т с/ка от група 20 Дълготрайни материални активи
К-т с/ка 503 Разплащателна сметка в левове
-начисляват се счетоводни разходи за амортизации по приетата амортизационна норма върху пълната доставна цена: 
Д-т с/ка 603 Разходи за амортизации
К-т с/ка 241 Амортизации на ДМА
-ежегодно се формира приход от финансиране, в размер на процентното участие на външните средства, т. е. с процента на външното участие се формира приход от финансиране върху начислената обща амортизация:
Д-т с/ка 753 Финансиране за дълготрайни активи
К-т с/ка 705 Приходи от финансирания
/примерно, 50 % от начислената амортиза¬ция,  ако външното съфинансиране е 50% от доставната цена на актива/
За данъчни цели активът се завежда в данъчния амор¬тизационен план само за сумата, представляваща собствено съ¬участие (примерно, 50 %).
При това положение, съгласно чл. 54 от ЗКПО счетоводният финансов резултат ще се увеличава при преобразуването му с пълната стойност на годишната амортизация (върху пълната доставна стойност на актива), а ще се намалява с данъчната амор¬тизация за актива, в частта съфинансирана от собствени сред¬ства (в случая върху 50 % от доставната цена).
За "да се възстанови равенството за данъчни цели", следва да се приложи чл. 68 от ЗКПО, т.е. счетоводните приходи и разходи, отчетени по повод на дарение (в случая целево финансиране, третирано по реда на СС 20), с което е намалена историческата цена при определяне на данъчната амортизируема стойност на актива, не се признават за данъчни цели. В случая счетоводният финансов резултат трябва да се намали при преобразуването му с отчетения приход от финансиране, в размер на амортизацията за съфинансираната част на актива.

#8 | 20.02.2014, 15:47
Публикации: 32 / 1
Това е така ,обаче,ме притеснява т.4.2 на СС41.Аз го разбирам,че прихода от финансиране на биологични активи не се разсрочва пропорционално на разходите за амортизации,а се признава еднократно.
#9 | 20.02.2014, 18:03
Публикации: 173 / 10
Аз прочетох внимателно СС 41 и един-два авторски материала, които ти пратих на лично съобщение и мнението ми е следното:

Водим си разходите по създаване на градините по сметка 611 за незавършено производство, докато започнат да плододават. Тогава ги завеждаме като биологични активи. Съгласно стандарта ще ги оценим първоначално по себестойност. Ще започнем да ги амортизираме. Съответно прихода от финансиране ще се признава пропорционално на разхода за амортизации.

Към момента сме получили финансирането - Дт Банка/Кт Финансиране за дълготрайни активи. Стои си така докато не формираме биологичния актив и не започнем да го амортизираме.

Имаме правителствено дарение, обвързано с условие. Условието при нас е да създадем насаждения. Към момента такива още няма, т.е. няма основание да признаваме приход на този етап.

Това мисля аз.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група