Годишни данъчни декларации

21.02.2014, 16:02 9922 9
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

21.02.2014, 16:02
Публикации: 24 / 1
Здравейте
Може ли някой да ми каже Събирателно дружество /не действащо/, какви документи трябва да подаде до  31.03.2014г.
Освен образец 1010а и Декларация за статистиката.
Благодаря
#1 | 21.02.2014, 19:02
Публикации: 6324 / 1030
Трябва да подадете и годишен отчет в търговския регистър.

На публикуване подлежат отчетите на всички предприятия, регистрирани по Търговския закон. Такива са ЕТ, ООД, ЕООД, КД, СД, АД. Предприятията, които имат регистрация по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) не публикуват своите отчети в Търговски регистър, а в специализиран сайт в интернет или в икономическо печатно издание.

Публикуват отчетите си всички фирми, които са регистрирани или пререгистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията в това число:

всички, които упражняват търговска дейност като ЕТ, ЕООД, ООД, Събирателно дружество, Командитно дружество с или без акции, АД, ЕАД, Кооперация и всички други правни форми описани в търговския закон.
- ГФО подават  всички, които са извършвали дейност през миналата година, не са извършвали дейност през миналата година, не са извършвали дейност последните, 10, 15 или 20 години, не са извършвали дейност никога, имат оборот 10 лв. за предходната година, имат оборот повече от 10 лв. за предходната година.
- ГФО подават  тези, които са: на патент, не са на патент, не са регистрирани по ДДС, са регистрирани са по ДДС, са освободени са от задължението да имат касов апарат, са длъжни са да имат касов апарат, получават плащания само в брой, получават плащания само по банков път.

Из "Закон за счетоводството":
     чл. 40. (*) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) Предприятията публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган, както следва:
               1. чрез заявяване и представяне за обявяване в търговския регистър публикуват:
                    а) едноличните търговци - в срок до 31 май на следващата година;
                    б) дружествата с ограничена отговорност - в срок до 30 юни на следващата година;
                    в) всички други търговци по смисъла на Търговския закон - в срок до 31 юли на следващата година;
               2. чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерството на правосъдието при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел публикуват юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност - в срок до 30 юни на следващата година;
               3. чрез икономическо издание или чрез интернет публикуват останалите предприятия - в срок до 30 юни на следващата година.
........................ ......
          (8) (Доп. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) Алинеи 1 - 7 не се прилагат за бюджетните предприятия, едноличните търговци, чиито годишни финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит, както и когато в закон е предвидено друго.

Глава седма.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛ НИ РАЗПОРЕДБИ
     чл. 46. (3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) Който наруши изискванията на чл. 40 или на § 9а от преходните и заключителните разпоредби за публикуване на актовете по чл. 40, ал. 1 - 3, се наказва с глоба в размер от 500 до 2000 лв., а на юридическо лице и едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, санкцията е в двоен размер.
#2 | 22.02.2014, 10:12
anatoliya
ЕТ не подават отчети!
#3 | 22.02.2014, 11:26
Публикации: 9660 / 1646
Подават и те едни такива" по-мънички "....... - кой ще ги остави . :smile1:

https://www.nsi.bg/node/528
#4 | 22.02.2014, 11:54
Публикации: 9660 / 1646
доп. По-горният пост е за НСИ, не за ТР.  :wink1:
Иначе за ТР - подават , ако подлежат на задължителен одит.
#5 | 22.02.2014, 12:30
Публикации: 6324 / 1030
ЕТ не подават отчети!

Така написано, това не е вярно. :smile1:
Какво, при какви условия и къде подават ЕТ е допълнила delphine.

Ще помоля, когато давате противоположно на нечие мнение, да го аргументирате и да го подплатявате с текстове от съответните закони.
#6 | 22.02.2014, 13:09
Публикации: 9660 / 1646
 :good:

Подкрепям !  :smile1:
#7 | 22.02.2014, 14:42
Публикации: 24 / 1
Благодаря Ви, че се включихте по темата разбрах всичко.
Това СД, което иска да му попълня документите до сега не е подавало отчета си в агенцията по вписванията и не е пристигало писмо за глоба.
Сега когато ги подадат ще ги санкционират ли?
А как може да се заличи фирмата за да не се подава всяка година декларации?
#8 | 22.02.2014, 16:45
Публикации: 6324 / 1030
Подайте по електронен път. Дали ще ги санкционират - не се ангажирам да прогнозирам.
След като няма дейност е логично дружеството да бъде заличено, но това е процедура от компетенцията на юристите.
Можете да прочетете по въпроса в ЗТР, Глава втора - РЕГИСТЪРНО ПРОИЗВОДСТВО.
#9 | 23.02.2014, 15:54
Публикации: 24 / 1
Благодаря за съвета
 :smile1: :smile1:
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове