Обезщ.по чл.222 ал.1

28.08.2014, 10:22 18727 24
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

28.08.2014, 10:22
Публикации: 26 / 0
Здравейте,
 искам да попитам  за работник освободен по чл.328, т.3 намаляване обема на работа, и представил болнични след освобождаването, обезщетение за оставане без работа на осн. чл. 222, ал. 1 КТ, 30-дневния период, посочен в 222, 1 ал. 1 КТ   удължава  ли се дните на временната неработоспособност.
Какъв запис се прави в трудовата книжка - с 1-ния месец или с удълженото време от болничния!
Благодаря предварително!
#1 | 28.08.2014, 11:20
Публикации: 648 / 25
Не,не се удлъжават дните с болничния.Вие му начислете и изплатете обезщетението по КТ,но болничният няма да бъде изплатен от НОИ.Изобщо не го приемайте и не го предавайте,защото нямате основание.Той не е ваш работник и няма основание за изплащане на този болничен лист.Две обезщетения по едно и също време не могат да бъдат получавани.
Справка чл. 42,ал. 2 от КСО.
#2 | 28.08.2014, 11:34
Публикации: 1180 / 85
#3 | 28.08.2014, 11:46
Публикации: 5549 / 371

Разпоредбата на чл. 42, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване предвижда, че когато временната неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест е настъпила до 30 календарни дни от прекратяването на трудовия договор или осигуряването, паричното обезщетение се изплаща за срока на неработоспособността, но за не повече от 30 календарни дни. В тези случаи паричното обезщетение не се изплаща на лица, които получават пенсия или обезщетение за оставане без работа, изплащано по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование. Предвид на това, срокът за изплащане на обезщетението по чл. 222, ал. 1 КТ за оставане без работа започва да тече след възстановяване на работоспособността на работника, т.е. след изтичане на отпуска за временна неработоспособност. Обезщетението по чл. 222, ал. 1 КТ не се зачита за трудов стаж. КС

 :good:

Писаното от raynavh изобщо не е вярно!
 
#4 | 28.08.2014, 11:46
Публикации: 648 / 25
Този отговор на МТСП по юридическата йерархична стълбица е по-нисък от КСО.Затова се прилагат разпоредбите на КСО.
#5 | 28.08.2014, 11:49
Публикации: 5549 / 371
Този отговор на МТСП по юридическата йерархична стълбица е по-нисък от КСО.Затова се прилагат разпоредбите на КСО.
Странното е, че и НОИ работят по по-ниската юридическа йерархическа стълбица :)


Изобщо не го приемайте и не го предавайте,защото нямате основание.Той не е ваш работник

А това по кой закон е?
#6 | 28.08.2014, 11:56
Публикации: 648 / 25
Защото лицето вече освен че не е осигурено за ОЗМ,болничният не подлежи на изплащане.Длъжностното лице,приело такъв болничен,носи и имуществена отговорност.Болничния трябва да бъде занесен на изателя за анулиране.
#7 | 28.08.2014, 11:59
Публикации: 5549 / 371
Защото лицето вече освен че не е осигурено за ОЗМ,болничният не подлежи на изплащане.Длъжностното лице,приело такъв болничен,носи и имуществена отговорност.Болничния трябва да бъде занесен на изателя за анулиране.

Да попрочетете КСО Ви съветвам!

КСО

Чл.42 (2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Когато временната неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест е настъпила до 30 календарни дни от прекратяването на трудовия договор или осигуряването, паричното обезщетение се изплаща за срока на неработоспособността, но за не повече от 30 календарни дни.
#8 | 28.08.2014, 12:11
Публикации: 648 / 25
Това е ,ако лицето не ползува обезщетение по чл. 222,ал. 1 от КТ.Това обезщетение се дава само за месеца,следващ месеца на съкращаването от работа.Как ще подадете Д1 едновременно за временна нетрудоспособност и за обезщетение по чл. 222,ал. 1 от КТ.Не се полагат в един и същ период 2 обезщетения.Още по-малко осигурено за пенсия и едновременно за временна нетрудоспособност.
#9 | 28.08.2014, 12:13
Публикации: 648 / 25
Обезщетение за оставане без работа в случай на временна неработоспособност
Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
Трудово право
   Моля за вашия отговор на следния казус, който възникна в предприятието ни при извършване на съкращение по чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ, а именно: На служител е връчено предизвестие по чл. 328, ал. 1, т. 2, предл. 2 от КТ на 4 април т.г. На следващия ден - 5 април, лицето излиза в болнични. След изтичане срока на предизвестието трудовото правоотношение на служителя е прекратено със заповед на работодателя от 4 май 2011 г. Служителят ползва болнични до 4 май с.г. Работодателят е изплатил всички обезщетения за временна неработоспособност до деня на уволнението му, т.е. до 4 май 2011 г. включително. Следва ли работодателят да изплати обезщетение на това лица за оставане без работа за срок от 1 месец на основание чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда. Ако отговорът е положителен, от коя дата трябва да се счита дължимо това обезщетение?

   Съгласно чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) при уволнение на изброените в тази алинея основания, сред които е и чл. 328, ал. 1, т. 2, предл. 2 (поради съкращаване на щата), работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от един месец. С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор на лицето може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок.
От информацията, съдържаща се във въпроса, става ясно, че трудовото правоотношение на служителя е прекратено на едно от изброените в ал. 1 на чл. 222 от Кодекса на труда основания, а именно чл. 328, ал. 1, т. 2, предл. 2 - съкращаване на щата. От изложеното във въпроса става също така ясно, че временната неработоспособност на уволнения служител е настъпила преди прекратяване на трудовото му правоотношение. При това положение, ако трудовото правоотношение на лицето е било за неопределено време, работодателят е бил длъжен да се съобрази с чл. 42, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, съгласно която парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изплаща на лицето до пълното възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност. В конкретния случай възстановяването на работоспособността съвпада с датата на връчване на заповедта за уволнение.
При отговора на този въпрос е необходимо да се има предвид и чл. 42, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване. Тази разпоредба определя в кои случаи не се дължи обезщетение за временна неработоспособност. Съгласно чл. 42, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, когато временната неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест е настъпила до 30 календарни дни от прекратяване на трудовия договор или осигуряването, паричното обезщетение се изплаща за срока на неработоспособността, но за не повече от 30 календарни дни. В тези случаи паричното обезщетение не се изплаща на лица, които получават пенсия или обезщетение за оставане без работа, изплащано по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование. От тази разпоредба става ясно, че когато едно лице получава обезщетение за временна неработоспособност, то не би могло да получи едновременно с това и обезщетението по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда за оставане без работа.
С оглед разгледаните законови разпоредби отговорът на поставения въпрос е следният:
В случай че и след възстановяване на работоспособността му лицето продължава да е без работа за срок от един месец, то има право на обезщетение по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда. За да му бъде изплатено това обезщетение след възстановяване на работоспособността, лицето ще трябва да представи на последния си работодател трудовата си книжка за констатация, че не е започнало работа по трудов договор в едномесечен срок след уволнението и спиране изплащането на болничния лист, т.е. след приключване на отпуска за временна неработоспособност.
На последно място, трябва да се има предвид, че трудовото правоотношение на служителя е прекратено по време на ползване на законово разрешен отпуск. Поради това работодотелят би трябвало за се е съобразил с разпоредбата на чл. 333, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда и преди да прекрати трудовия договор, да е взел разрешението на инспекцията по труда.
#10 | 28.08.2014, 12:25
Публикации: 1180 / 85
Аз съвсем се оплетох и взех да си мисля, че НЕ ЧЕТА ПРАВИЛНО!

11.22 часа: "Не,не се удлъжават дните с болничния.Вие му начислете и изплатете обезщетението по КТ,но болничният няма да бъде изплатен от НОИ.Изобщо не го приемайте и не го предавайте,защото нямате основание.Той не е ваш работник и няма основание за изплащане на този болничен лист.Две обезщетения по едно и също време не могат да бъдат получавани."

12.13 часа: " Съгласно чл. 42, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, когато временната неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест е настъпила до 30 календарни дни от прекратяване на трудовия договор или осигуряването, паричното обезщетение се изплаща за срока на неработоспособностт а, но за не повече от 30 календарни дни. В тези случаи паричното обезщетение не се изплаща на лица, които получават пенсия или обезщетение за оставане без работа, изплащано по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование. От тази разпоредба става ясно, че когато едно лице получава обезщетение за временна неработоспособност, то не би могло да получи едновременно с това и обезщетението по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда за оставане без работа.
С оглед разгледаните законови разпоредби отговорът на поставения въпрос е следният:В случай че и след възстановяване на работоспособността му лицето продължава да е без работа за срок от един месец, то има право на обезщетение по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда. За да му бъде изплатено това обезщетение след възстановяване на работоспособността, лицето ще трябва да представи на последния си работодател трудовата си книжка за констатация, че не е започнало работа по трудов договор в едномесечен срок след уволнението и спиране изплащането на болничния лист, т.е. след приключване на отпуска за временна неработоспособност."

#11 | 28.08.2014, 12:44
Публикации: 1180 / 85
Двете обезщетения, третират различни основания. Изплащат се и двете, но не за ЕДИН и СЪЩИ период. Тоест, ако лицето представи болничен, в установения срок, изплаща се ТОЗИ период, а след това се изплаща обезщетение за оставане без работа.
#12 | 28.08.2014, 13:04
Публикации: 5549 / 371
raynavh, и аз ще Ви копирам нещо от Нина Манолова по конкретния казус - чл.222 ал.1 и болнични

Скрит текст :
#13 | 28.08.2014, 13:15
Публикации: 5549 / 371
по-ново имах предвид :)

raynavh, и аз ще Ви копирам нещо от Нина Манолова по конкретния казус - чл.222 ал.1 и болнични

Скрит текст :
#14 | 28.08.2014, 13:57
Публикации: 648 / 25
В конкретния случай временната неработоспособност е започнала преди прекратяването на ТД.Самият ТД се прекратява с изтичане на предизвестието.Няма как да не се изплати обезщетението за временната нетрудоспособност.Н е смесвайте настъпила временна неработоспособност след съкращение със тази,която е настъпила по време на действащ ТД.
#15 | 28.08.2014, 13:59
Публикации: 5549 / 371
В конкретния случай временната неработоспособност е започнала преди прекратяването на ТД.Самият ТД се прекратява с изтичане на предизвестието.Няма как да не се изплати обезщетението за временната нетрудоспособност.Н е смесвайте настъпила временна неработоспособност след съкращение със тази,която е настъпила по време на действащ ТД.

Явно не искате да разберете!
Ваш проблем!
#16 | 28.08.2014, 14:14
Публикации: 648 / 25
Бях в болнични от 15.08.2011г. до 08.09.2011г.включително. Съкратиха ме от 01.09.2011г.на основание чл.106,ал.1,т.2 от ЗДСлужител.Начислиха ми обезщетение за оставане без работа 2 месеца от 01.09.2011г. до 31.10.2011г.вкл.на основание чл.106,ал.2 от ЗДСлужител. Не са ми начислени болничните от 01.09.2011г-08.09.2011г.Не трябваше ли когато ми свършат болничните от тогава да ми начислят обезщетението за 2 месеца?
asyamaya
23 Май 2013, 13:04

 
Ася Иванова  оценка -1Съгласно Чл. 42. , ал.2 от КСО, Когато временната неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест е настъпила до 30 календарни дни от прекратяването на трудовия договор или осигуряването, паричното обезщетение се изплаща за срока на неработоспособността, но за не повече от 30 календарни дни. В тези случаи паричното обезщетение не се изплаща на лица, които получават пенсия или обезщетение за оставане без работа, определено съгласно нормативен акт. Изплатените парични обезщетения за временна неработоспособност се възстановяват от лицата за периода, за който им е отпусната пенсия, или им е изплатено обезщетение за оставане без работа.
Следователно, правилно не Ви е изплатен болничният за периода от 01.09. до 08.09.2011 г., защото за този период Ви е изплатено обезщетение за оставане без
#17 | 28.08.2014, 16:36
Публикации: 1180 / 85
Това, което цитирате е точно така, но ЗАЩОТО Е БИЛО НАЧИСЛЕНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ПО ВРЕМЕ НА БОЛНИЧНИТЕ, а не е трябвало. Трябвало е да го направят СЛЕД КАТО СВЪРШИ ПЕРИОДЪТ НА ВРЕМЕННАТА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ.

п.п. Вижте какво Ви отговорих в 12.44 часа.
Двете обезщетения, третират различни основания. Изплащат се и двете, но не за ЕДИН и СЪЩИ период. Тоест, ако лицето представи болничен, в установения срок, изплаща се ТОЗИ период, а след това се изплаща обезщетение за оставане без работа.
#18 | 28.08.2014, 16:40
Публикации: 1180 / 85
Аз приключих с тази тема! Лека и спокойна вечер!
#19 | 29.08.2014, 07:54
Публикации: 648 / 25
Г-жо Керчева,обезщетението се отнася за период непосредствено след съкращението.Не може след това.МТСП дават неправилен отговор,че обезщетението се изплаща след обезщетението за временната неработоспособност,защото през това време човек не е бил в състояние да започне работа поради това,че не е бил рачботоспособен.Ако се изплати обезщетение за болнични през това време,после ги връщат с лихвите.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група