ЗОВ изравняване, Таблица 2

27.03.2015, 14:01 18090 28
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

27.03.2015, 14:01
Публикации: 186 / 19
Здравейте,

Осигурено лице на осн.чл.40, ал.5, т.1 от ЗЗО има през годината придобит доход прехвърляне на права на имущество.
Първоначално разделих обл.доход от приложение 5 на 12 и попълних за всички месеци, обаче.....нещо ме гложди, че не правилно.
Прочетох още веднъж указанията и осъзнавам, че разделянето на обл.доход се отнася само за доходи, които се посочват от колони 5.1 до 5.4.
За колона 5.5 също си пише изрично, че дохода се вписва за месеца, за който се отнася, но за колона 5.6 нищо не пишат.
Четейки по-долу указанието пише "...годишният осигурителен доход се формира, като на ред 13, колона 5.6 от Таблица 2 се вписва облагаемият доход от деклариран в Приложение....."

И сега се чудя, да го разделям ли по месеци или да го впиша в месеца, в който е получен този доход.
Разбирате, че е от огромно значение за изравняването :)
#1 | 27.03.2015, 14:59
Публикации: 186 / 19
Никой ли не може да ми помогне ?!?


Ох сега разговарях със служител на НАП - право ми се скараха - деляло се на 12 месеца, но аз все още не съм убедена... :blush:
#2 | 27.03.2015, 15:21
Публикации: 6333 / 582
И аз съм с особено мнение за делението на 12 месеца.
#3 | 27.03.2015, 15:48
Публикации: 186 / 19
Рових се из системата за въпроси-отговори на НАП - нищо конкретно не откривам и там....
#4 | 27.03.2015, 18:33
Публикации: 332 / 38
Както и да го напишеш все тая. Резултата ще е един и същ. На НАП повече им харесва деленето на 12  :smile1: По естетично изглежда справката  :smile1:
#5 | 27.03.2015, 18:49
Публикации: 950 / 101
Както и да го напишеш все тая. Резултата ще е един и същ. На НАП повече им харесва деленето на 12  :smile1: По естетично изглежда справката  :smile1:

Изобщо не е все тая дали ще са разделени или в 1 месец, защото ако са в 1 месец ще е ограничен осигурителния доход до максималния - 2 400 и за останалото няма да дължи здравни вноски, а ако е раделено по месеци ще има да довнася повече.
#6 | 27.03.2015, 22:42
Публикации: 332 / 38
Изобщо не е все тая дали ще са разделени или в 1 месец, защото ако са в 1 месец ще е ограничен осигурителния доход до максималния - 2 400 и за останалото няма да дължи здравни вноски, а ако е раделено по месеци ще има да довнася повече.
Е ако превишава максималния месечен осигурителен  доход да /което ми се струва непитично!/! Тогава според мен задължително трябва да си го раздели на 12 все пак говорим за годишно изравняване!  :smile1:
#7 | 28.03.2015, 09:02
Публикации: 10210 / 1765
#8 | 28.03.2015, 09:52
Публикации: 186 / 19
Благодаря Ви за коментарите.

Сумата е голяма - 35000.00 лева съответно има значение за изравняването :)

Delphine, прочетох темата, но там проблема е със самоосигуряващо се лице и положен личен труд.
В моят случай ФЛ е безработен, т.е по чл.40 ал.5. - внася си по 16.80 на месец здравни.
Със сигурност трябва да изравнява само ЗОВ, тъй като дохода му не е от положен труд, но не съм сигурна какво да правя сега - да разделям ли...да го впиша в месеца на получаването....
#9 | 28.03.2015, 11:53
Публикации: 186 / 19
Аз продължавам да си разсъждавам.....
Започнах да чета указанията отново и мисля, че трябва да запиша само в месеца, в който е получен дохда

2. Съгласно ЗЗО лицата по т. 1 от указанията определят окончателния размер на осигурителния си доход въз основа на данъчната декларация. Окончателният месечен размер на осигурителния доход не може да надвишава максималния месечен осигурителен доход за съответната година. Когато общият месечен осигурителен доход надвишава дохода, върху който се дължат авансово вноски, върху разликата следва да се довнесат здравноосигурителни вноски. Месечният осигурителен доход, с оглед изчисляването годишния размер на вноската, се получава като годишният облагаем доход се раздели на броя на месеците, за които се отнася. Информация, относно размера на здравноосигурителната вноска и максималния месечен размер на осигурителния доход за съответната година може да намерите на интернет страницата на НАП – www.nap.bg.

Може и да ми се иска да го разбирам така, то аз това изречение го разбирам, че трябва да разделя сумата за месеците, за които се отнася. В моят случай е само един месец....
#10 | 28.03.2015, 12:56
Публикации: 10210 / 1765
tami_tami ,

действително твоят случай касае само ЗО и Т2 , но цитираното в темата писмо на НАП илюстрира принципа. СОЛ получава възнаграждение за личен труд само през няколко месеца, но го делят за целия период на упражняване на дейност на СОЛ. Оттам някаква аналогия може да се направи, че идеята е да се дели не на месеците на получаване на възнаграждение на труда, а на месеците на упражняване на дейността като СОЛ. Сумата наистина е голяма и последствията сериозни като разлика в дължимите суми в двата варианта .

И това погледни, ако ти е в помощ :

http://balans.bg/6330-opredeljane-na-okonchatelen-razmer-na-osiguritelnija-dohod-za-samoosigurjavashtite-se-lica-za-2013-g/
#11 | 28.03.2015, 19:14
Публикации: 332 / 38
А за какво е изплатена тази сума?
Според мен щом сумата е по-голяма от месечния максимален доход трябва да се раздели на 12 защото ще има разлики. Лицето през цялата година е безработно и си внася здравните на това основание. Ако можеше  дохода да се признае само за месеца в който е изплатен мисля че щеше да е излишно годишното изравняване.
#12 | 28.03.2015, 21:42
Публикации: 950 / 101
Във въпросът си tami_tami е написала, че доходът е от прехвърляне на права на имущество.
Tami_tami, сигурна ли сте че е облагаема сделката и подлежи на деклариране, защото има разни изключения по чл.13 (1) от ЗДДФЛ - например не са облагаеми
1. доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на:
а) един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години;
б) до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години;

и т.н.

Ако попадате в някоя от тези хипотези няма да декларирате и съответно няма да има и какво да изравнявате като здравни осигуровки.
#13 | 29.03.2015, 17:05
Публикации: 186 / 19
Облагаем е дохода - земята е купувана от ФЛ през 2012
#14 | 30.03.2015, 11:41
Публикации: 186 / 19
Намерих още едно писмо от НАП...отнася се за получен наем, но то няма голяма разлика.
Накратко: физическо лице е било СОЛ, после по догов.за управление и контрол и последните три месеца "безработен".
Получило е доход от наем за периода юли 2012 - декември 2012.
НАП пишат, че няма да има изравняване за първите 9 месеца, защото е бил осигурен на друго основание - ОК съм с това.
Ще изравнява само за трите месеца, през които е бил безработен -  и с това съм съгласна.
Изчисляването, според НАП, е общият доход ДА СЕ РАЗДЕЛИ на 12 и после на 3. Независимо, че ФЛ е посочило точно през кои месеци, колко е получил.

            2_344/ 27.03.2014 г. 
            ЗЗО - чл. 40, ал. 5, т. 1

            
ОТНОСНО: определяне на окончателния размер на осигурителния доход за лице подлежащо на здравно осигуряване по реда на чл.40, ал.5 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/
           
            Според изложеното през 2012 г., сте осигурен социално и здравно от 01.01.2012 г. до 21.05.2012 г., като самоосигуряващо се лице,  а от 21.05.2012 г. до 01.10.2012 г. по договор за управление в „…………….” ООД. За периода от 01.10.2012 г. до 31.12.2012 г. сте осигурен само здравно, по реда на чл.40, ал.5 от ЗЗО, като лице неподлежащо на здравно осигуряване на друго основание. През годината сте получили доходи от наем, както следва:
            За 01.2012 г. -   160.00 лв. от физическо лице;
                 07.2012 г. –1050.00 лв. от  „………….” ООД;
                10.2012 г. – 1125.00 лв. от „…………..” ООД и от физически лица;
                11.2012 г. -   850.00 лв. от физически лица;
                12.2012 г. – 1180.00 лв. от физически лица.

            Във връзка с изложеното е поставен въпроса: какъв доход следва да се посочи в Справката за окончателния размер на осигурителния доход – колона 5.6 от Таблица 2 за периода, през който се дължат вноски по реда на чл.40, ал.5 от ЗЗО за  2012 г. ?
            При така изложената фактическа обстановка и действащата нормативна база, свързана с осигурителното законодателство, изразявам следното становище:   
Съгласно чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравно осигуряване /ЗЗО/, в сила от 01.01.2013 г., лицата, които не подлежат на осигуряване по ал. 1, 2 и 3 от същия член, са длъжни да внасят осигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) - до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят (до 31.12 2012 г. срокът е до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят) и извършват годишно изравняване на осигурителния доход, съгласно данните от данъчната декларация като окончателните осигурителни вноски се внасят в срока за нейното подаване.
  В горния смисъл, ако за лице подлежащо на осигуряване по реда на чл.40, ал.5 от ЗЗО  в годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) е деклариран облагаем доход от наеми, съответното лице следва да извърши годишно изравняване на осигурителния си доход за здравно осигуряване на база този доход.
         За лицата по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО окончателният размер на осигурителния доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски се определя в Таблица 2 от Справка за окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация.
              Според изложената фактическа обстановка, считаме, че Таблица 2 следва да се попълни по следния начин:
В колона 4 се попълва осигурителният доход, върху който лицата по чл.40, ал.5 от ЗЗО  дължат авансови осигурителни вноски, в случая за м.10, м.11 и м.12.2012 г.;
          Колона 5.6 се попълва от лицата, които не са осигурени на друго основание и са внасяли здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО /за 2012 г. – 210 лв./ и същевременно имат получени доходи, подлежащи на данъчно облагане, съгласно данните от данъчната декларация. 
              За лицата подлежащи на осигуряване по реда на чл.40, ал.5 от ЗЗО, облагаемият доход деклариран в Приложение № 4, част ІІ, ред 1 – „доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права  или имущество”,  се посочва на ред 13 на колона 5.6 от таблицата.
  В конкретния случай тъй като от м.01 до м.09.2012 г. лицето е подлежало на здравно осигуряване на друго основание, съответно по чл.40, ал.1, т.2 от ЗЗО до 21.05.2012 г. и чл.40, ал.1, т.1 от ЗЗО до 30.09.2012 г., за тези месеци  не следва да се извършва изравняване на осигурителния доход върху получените доходи от наем, съответно полученият доход за тези  месеци не следва да се включва в Таблица 2,  ред 13, колона 5.6. от справката.
  С оглед на това, че лицето подлежи на здравно осигуряване по реда на чл.40, ал.5 от ЗЗО само за месеците октомври, ноември и декември 2012 г. на ред 13, колона 5.6 от Таблица 2 следва се посочи пропорционално изчислен размер, определен съобразно декларираният облагаем доход. Той се определя като полученият през годината облагаем доход от наем се раздели на броя на месеците в годината /12 месеца/  и така определеният средно месечен доход се посочва в колона 5.6 за месеците, през които лицето е подлежало на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО/м.10,11 и м.12.2012 г./.
 Следващите колони, които се попълват в Таблица 2 са: колона 6, която е равна на колона 4 и  колона 7,  равна на колона 5.6.
 Годишният осигурителен доход, върху който се довнасят здравноосигурителни вноски, се изчислява като разлика от сумите на ред 13 на колона 7 и ред 13 на колона 6  и се записва в т. 1 под таблицата. При положение, че разликата е положителна /каквато е в случая/ върху нея се довнасят осигурителни вноски, като дължимата осигурителна вноска за осигуреното лице се изчислява в размер 8 на сто от сумата в т. 1 под Таблица 2 и се попълва в т. 2 под таблицата.
        Когато разликата е отрицателна са налице, надвнесени осигурителни вноски, които се прихващат и/или възстановяват по реда на ДОПК, освен когато осигурителния доход в колона 5.6 е по-малък от минималния осигурителен доход по ЗЗО. Осигурителни вноски не се довнасят в случай, че сумите на ред 13 в колони 6 и 7 са равни.
    .......
Колкото и да не ми се иска и според мен да не е правилно, ще трябва да разделя дохода на 12  :(                       
#15 | 30.03.2015, 17:17
Публикации: 186 / 19
Нещо мозъка ми е спрял да работи....
Разгледах обстойно документите и забелязах, че земите са купени през 2008, а правото на строеж е учредено през 2012г.

Обезщетението го получава през 2014 - според мен, пак е облагаем дохода.....или не е ?!?!
#16 | 30.03.2015, 17:55
Публикации: 186 / 19
Не ми обръщайте внимание...тотално се сдухах вече!!!!!!!!!!!!!

Той заменя право на строеж, а не НЕДВИЖИМ ИМОТ.....няма значение, кога е придобил земята....

Извинете ме още веднъж :smile1:
#17 | 30.03.2015, 18:34
Публикации: 10210 / 1765
tami_tami,

Благодаря за споделеното писмо . Винаги е полезно да разполагаме с още едно доказателство , а то в повечето случаи е необходимо и за убеждаване на собствениците, които биха искали да не делим на 12.......по разбираеми причини и спорят по въпроса.

#18 | 11.01.2017, 17:37
Публикации: 207 / 40
привет, темата касае предишна година, а за 2016 има изменение относно приспадането на осигурителните здравни вноски по чл.40, ал.5, което не мога да осмисля съвсем и ми се иска да чуя и други мнения

става дума за чл.30, ал.3 ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2016, според която такива вноски могат да се приспадат, когато облагаемият доход по чл. 29 се включва при годишното изравняване на осигурителния доход.

чл.29 третира доходите на свободните професии и гражданските договори
в моя казус имам самоосигуряващо се лице - свободна професия, извършвало дейност в периода януари-ноември, от началото на декември дейността е прекратена и лицето има подадена Декларация 7, т.е. за декември има дължими 16,80 лв здравни осигуровки, но пък няма никакъв доход от никаква дейност

смятах да попълня таблица 2 от ГДД само за първите 11 месеца и съответно да разделя облагаемият доход по чл.29 на 11, средномесечният доход е голям, но ще го огранича до максималния размер от 2600

но според указанията на таблица 2 и тази нова точка от чл.30, излиза, че трябва да попълня и реда за месец 12, като в колона 4 впиша за осигурителен доход 210 лв, и също така новият текст в указанието ме притеснява
Облагаемият доход в редове от 1 до 12 в колона 5 се определя като сумата в ред 13 се разделя на броя на месеците, през които лицето е получило доходи в качеството си на самоосигуряващо се лице, независимо от броя на отработените през месеца дни.

тъй като лицата по чл.40, ал.5 също се водят самоосигуряващи се, се тревожа да не би годишният доход от дейност като свободна професия, който реално е реализиран за 11 месеца, да трябва да го разделя на 12 и да попълня сума и за месец декември, тъй като и в този месец лицето е било самоосигуряващо се, но не като свободна професия, а като "безработно" и така да се направи изравняване за 12 месеца, вместо за 11... или накратко се опасявам, че вместо като вид облекчение това приспадане на вноските по чл.40, ал.5 води до довнасяне на осигуровки дори и за месец, в който лицето няма доходи, само защото вече и доходите по чл.29 са включени в годишното изравняване (преди бяха само наеми и прехвърляне на права)

а може и жестоко да бъркам, затова търся мнения вие как го разбирате?
#19 | 11.01.2017, 21:55
Публикации: 10210 / 1765
Привет, antea !
Ще имам аналогичен случай, но не бях стигнала още до ГДД. Твоят пост ме провокира да се позачета. Направи  ми впечатление следното от указанията за попълване на Т2 :

"Облагаемият доход в редове от 1 до 12 в колона 5 се определя като сумата в ред 13 се разделя на броя на месеците, през които лицето е получило доходи в качеството си на самоосигуряващо се лице, независимо от броя на отработените през месеца дни "

Не знам дали съм права, но така на прима виста бих казала, че следва да разделиш в твоя случай / да го вземем за пример / сумата на 11 , а декември да не включваш като месец без получаване на доходи на основание на по-горе подчертаното. И да, лицето е СОЛ и през декември макар и на основание на чл.40 ЗЗО , но няма доходи през този месец . В същото време излиза, че имаме право да ползваме тези 16.80 за декември за намаляване на данъчната основа при изчисляване на данъка .
В същото време са премахнали влиянието на работните дни през месеците и вече делим на брой месеци без значение на отработените дни през всеки от тях.В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група