СОЛ и личен труд

17.01.2017, 20:09 25627 46

17.01.2017, 20:09
Публикации: 116 / 5
Здравейте, имам няколко въпроса по отношение на СОЛ и положен труд при следната ситуация: Управител /СОЛ/ в ЕООД от ноември - през ноември е подадена Д1 с осигуровки като не е изплащан личен труд - тоест 123.06 лв . През декември отново 123.06. Дружеството е на загуба.
1) Има ли значение финансовият резултат при изплащане на положен труд (защото доколкото разбирам ще трябва да се подаде декл обр 6 за месец 13 с данните от осигуровките от самото физ лице, както и  декл по чл 50, където да се плати данъкът + попълнено приложение за личен труд) ?
2) По принцип полагания личен труд, месец за месец ли се декларира или може 1 път в годината през декември с обща сума ?
3) Този личен труд как се определя и има ли ограничения - по отношение на минимумът ?  Благодаря
#1 | 17.01.2017, 20:27
Публикации: 12057 / 2213
#2 | 17.01.2017, 21:01
Публикации: 116 / 5
Точно това преглеждах, но се обърках и затова създадох темата.
#3 | 18.01.2017, 11:22
Публикации: 116 / 5

Благодаря много. Прочетох още няколко пъти и си правя следните заключения:

Независимо от резултата на фирмата, щом няма изплатени възнаграждения през годината, които могат да се плащат, когато си пожелае през месеците - стига да не е под минимума от 420, вече 460 лв  /тоест лицето няма доходи/ - НЕ следва лицето да подава ГДД по чл 50. Така фирмата е пускала Д1 всеки месец с осиг 123.06 лв, които са внасяни по ЕГН на лицето. Като няма доходи - няма д6 от фирмата и до тук се приключва. Остава само д6 да се подаде от физ. лице с месец 13 с попълнени осигуровки до 30 април. Тоест няма да има данък ддфл - правилно ли съм разбрала?
#4 | 18.01.2017, 11:25
Публикации: 12057 / 2213
Правилно сте разбрала всичко с едно малко изключение. Ограничение в размера на възнаграждението за личен труд няма. Можете примерно да му изплащате и личен тред 123.06 лв. като след приспадане на осигуровките лицето няма да има за плащане ДДФЛ. По-малки суми от 123.06 също не са проблем стига лицето да има други доходи, които да му позволяват да си плаща личните осигуровки от 123.06 лв. :smile1:

Няма доходи от личен труд - няма ДДФЛ и Д6 за него , няма ГДД чл.50, ако няма други доходи за деклариране.
#5 | 18.01.2017, 11:38
Публикации: 144 / 13
Аз ли не схващам темата, но какво общо има осигуряването като СОЛ и получаването на възнаграждение за личен труд.

Съгласно допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ:
26. "Трудови правоотношения" са:
и) (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери, извън случаите по чл. 37, ал. 1;

Т.е. и съответното осигуряване.
#6 | 18.01.2017, 11:43
Публикации: 12057 / 2213
Аз ли не схващам темата, но какво общо има осигуряването като СОЛ и получаването на възнаграждение за личен труд.

Нищо. Просто едно от питанията е дали има някакви ограничения размера на възнаграждението и питащата пише по-горе, че според нея не може да е под осиг. доход.

#7 | 18.01.2017, 13:49
Публикации: 116 / 5
Правилно сте разбрала всичко с едно малко изключение. Ограничение в размера на възнаграждението за личен труд няма. Можете примерно да му изплащате и личен тред 123.06 лв. като след приспадане на осигуровките лицето няма да има за плащане ДДФЛ. По-малки суми от 123.06 също не са проблем стига лицето да има други доходи, които да му позволяват да си плаща личните осигуровки от 123.06 лв. :smile1:

Няма доходи от личен труд - няма ДДФЛ и Д6 за него , няма ГДД чл.50, ако няма други доходи за деклариране.

Но физ лице подава - д6 за месец 13 до края на април само с осигуровките вътре, нали така ?
#8 | 18.01.2017, 13:56
Публикации: 3002 / 399
Да, задължението за данък се формира с ГДД, задълженията за осигуровки - с Д6.
#9 | 18.01.2017, 17:52
Публикации: 116 / 5
Да, задължението за данък се формира с ГДД, задълженията за осигуровки - с Д6.

Голямо благодаря  :good:
#10 | 13.03.2017, 18:05
Публикации: 116 / 5
Имам още няколко въпроса за този личен труд. Дано не са глупави, но ми е много объркано. Моля, ако някои е минал по този път и има опит да помага  :blush:

1) Ако СОЛ /управител/ - освен управленските му функции, извършва и дейност - би следвало да си плаща възнаграждение за личен труд. Обаче, ако не си плати възнаграждение, какво се случва при проверка и изобщо има ли санкции или отражение върху стаж?
2) На калкулатора за СОЛ в сайта, когато избера МОД за 2017г. 460 лв и опция възнаграждение - автоматично поставя 460 лв, което може и да се коригира ръчно. При 460, ако данъкът е 32.06 лева, то при 200 е 6.06 лв.  А ако сложа примерно 100 лв - излиза отрицателен данък. Явно няма минимум и законовото изискване ? Така обаче цяла година като си плаща по 100 лв - няма ли държавата да е ощетена много от към данък ? И проблем ли е да се плаща по 100 лв ?
3) За въпросното възнаграждение от четеното във форума разбрах, че може месечно, годишно или в избрани месеци да се плаща. Това означава ли, че при 1 път годишно - следва да се коригират назад декларации и да се разпределя пропорционално на месеци?
4) Ако СОЛ си плати примерно 6 месеца от годината само личен труд, а в останалите е действал като управител - на края с ГДД какво би се случило?

Ще се радвам да получа отговори и насоки как се случват нещата. Благодаря  :noexpression:
#11 | 13.03.2017, 18:15
Публикации: 9461 / 1601
1. Плащането на личния труд не е задължително. Може да получава само дивиденти.  При проверка може да има проблем само ако демонстрира висок жизнен стандарт, а няма достатъчно доходи.
2. Няма минимум
3. Може да си плаща когато реши. Не коригира Д1, а се отразява за конкретния месец. При определяне на авансовия данък приспада осигуровките само за конкретния месец. После в ГДД излиза на възстановяване.
4. В едните месеци има доход и осигуровки, в другите само осигуровки. Накрая всичко се сумира.
#12 | 13.03.2017, 18:26
Публикации: 116 / 5
1. Плащането на личния труд не е задължително. Може да получава само дивиденти.  При проверка може да има проблем само ако демонстрира висок жизнен стандарт, а няма достатъчно доходи.
2. Няма минимум
3. Може да си плаща когато реши. Не коригира Д1, а се отразява за конкретния месец. При определяне на авансовия данък приспада осигуровките само за конкретния месец. После в ГДД излиза на възстановяване.
4. В едните месеци има доход и осигуровки, в другите само осигуровки. Накрая всичко се сумира.

Страшно много благодаря за изчерпателните отговори.  :good: :blush: :good: Мисля, че внесоха известна яснота за пустия личен труд :) Останалото за разхода, дивидентите, процентите и отраженията на резултата ми е по-ясно  :blush:
#13 | 23.07.2018, 15:55
Публикации: 49 / 2
Здравейте,
един допълнителен въпрос за Д1 и Д6 при личен труд. Има ли значение кога ще се запише, че е изплатено възнаграждението - в същия месец, за който се дължат на последно число или в следващия месец до 25-то число, при условие че осигуровките се заплащат до 25-ти на следващия месец?
#14 | 23.07.2018, 16:06
Публикации: 9461 / 1601
Има значение за Д6. Нали данъкът се декларира от 1-ви до 25-ти на  месеца, следващ месеца на плащане.
#15 | 23.07.2018, 17:01
Публикации: 49 / 2
Има значение за Д6. Нали данъкът се декларира от 1-ви до 25-ти на  месеца, следващ месеца на плащане.
Да за ДОД е така, а за ДОО? Колебая се дали го правя правилно.
Или ако трябва да бъда по конкретна:
Изплатено възнаграждение за мес.05 -31.05.2018г.
Платени осигуровки до 25.06.2018г.
Съответно така е подадено в Д6-дата 31.05.2018г.
Правилно ли е?
Ето този текст ме обърква
Д1 се подава до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните. При начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок – до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението (чл. 3, ал.1, т. 1 НАРЕДБА № Н-8)
#16 | 23.07.2018, 17:10
Публикации: 9461 / 1601
За осигуровките не се подава Д6.
Д1 е в "стандартния" срок и не зависи от плащането.
Това, за начисленото и платено след срока за Д1, се отнася за допълнителни плащания, които се начисляват в някакъв следващ месец след полагане на труда.
#17 | 23.07.2018, 21:10
Публикации: 49 / 2
За осигуровките не се подава Д6.
Д1 е в "стандартния" срок и не зависи от плащането.
Това, за начисленото и платено след срока за Д1, се отнася за допълнителни плащания, които се начисляват в някакъв следващ месец след полагане на труда.
Благодаря.
#18 | 30.11.2018, 11:04
Публикации: 92 / 0
Здравейте,имам самоосиуряващо се лице което до сега е осигурявано на 2600 не е полагало личен труд, но сега трябва да направя корекция на дек.1 и дек.6 от януари 2018 до момента със възнаграждение за личен труд -2600 . Въпроса ми е трябва ли да искам задължително предписание ои НОИ или направо в НАП да отида с молба за корекция и новите данни.
#19 | 30.11.2018, 12:05
Публикации: 9461 / 1601
Здравейте,имам самоосиуряващо се лице което до сега е осигурявано на 2600 не е полагало личен труд, но сега трябва да направя корекция на дек.1 и дек.6 от януари 2018 до момента със възнаграждение за личен труд -2600 . Въпроса ми е трябва ли да искам задължително предписание ои НОИ или направо в НАП да отида с молба за корекция и новите данни.
Можете да коригирате Д1 без предписание до април догодина.
Ако е подавана Д1 на СОЛ с осиг.доход 2600, сега подайте нови, редовни Д1 само с облагаемия доход и данъка /код 90, ако не бъркам/
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група