Публикуване на ГФО в ТР - документи

13.06.2014, 12:50 77442 68

#40 | 13.06.2014, 12:50
Публикации: 22 / 1
Благодаря
#41 | 16.06.2014, 12:41
Публикации: 3 / 0
Здравейте, казуса ми е следния ЕТ има ел.подпис и през 2013г. собственика си прави ЕООД. Мога ли с подписа на ЕТ да подам ГФО на ЕООД - то? Собственика е един и същ и той е титуляр на ел.подпис. Благодаря предварително!
#42 | 16.06.2014, 13:26
Публикации: 6401 / 1124
Здравейте, казуса ми е следния ЕТ има ел.подпис и през 2013г. собственика си прави ЕООД. Мога ли с подписа на ЕТ да подам ГФО на ЕООД - то? Собственика е един и същ и той е титуляр на ел.подпис. Благодаря предварително!
Трябва пълномощно, защото подаването няма да е от заявителя, а от пълномощник.
Скрит текст :
#43 | 16.06.2014, 13:37
Публикации: 3 / 0
Благодаря и само да попитам пълномощното нотариално заверено ли трябва да е и аз видях следния текст на пълномощно и всъщност долуподписания и упълномощения ще са едно и също лице като данни, само фирмите ще са различни. Благодаря предварително!
И последен въпрос на мястото където се избира
Качество на заявителя 
търговец 
адвокат с изрично пълномощно 
съставител на финансовите отчети 
прокурист 
друго лице в предвидените по закон случаи
какво трябва да избера, "друго лице в предвидените по закона случаи"
Много Ви благодаря!
 
П Ъ Л Н О М О Щ  Н О


Долуподписания………………………, ЕГН………………… ЛК………………..,в качеството си на управител на………………………..,със седалище и адрес на управление: гр.София,………………….. , вписано в АВ –ТР с ЕИК……………….


УПЪЛНОМОЩАВАМ:
………………………, ЕГН………………… ЛК………………..,в качеството си на управител на………………………..,със седалище и адрес на управление: гр.София,………………….. , вписано в АВ –ТР с ЕИК………………. служебен телефон: 02/………………

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

Да ме представлява пред Агенция по вписванията –Търговски регистър и да заяви обявяването  в ТР на ГФО  на……………………., с всички изискуеми документи.Упълномощител: ………………….
      (………………………….) 
#44 | 16.06.2014, 14:24
Публикации: 6401 / 1124
Упълномощен е титулярът на електронния подпис.
#45 | 16.06.2014, 22:12
Публикации: 163 / 4
Здравейте!  :hmmm:
 Тъи като за първи подготвям документите за ГФО имам един въпрос. За някой е елементарен, но за тези като мен не е. Приготвила съм следните документи:
-Г2
-Протокол от събранието на съдружниците
-Декларация по чл.13,ал.3 на двамата съдружници
-В Годишния отчет съм включила: баланс,ОПР,ОПП,Отчет за собствения капитал,Справка за нетекущи активи и описание на дейността на фирмата .
 И тъй като ще го носим  въпроса ми е:
 на всички  документи които съм включила в Годишния отчет на всяка страница трябва да се подпишат от съставител и управители и да пиша Вярно с оригинала ли?
#46 | 17.06.2014, 07:39
Публикации: 6401 / 1124
Здравейте,
Кой  и къде ще го носи и какво ще носи - оригинал или препис?

Добре зададеният въпрос е предпоставка за точен отговор. Иначе ще правим предположения и ще изпишем куп ненужни съвети. :smile1:

Аз бих Ви посъветвала да прочетете следния текст от ЗТР и ако и той не Ви ориентира, задайте въпроса си като позиционирате в действието по подаването "заявител", "пълномощник", "съставител":
Скрит текст :
#47 | 17.06.2014, 10:19
Публикации: 163 / 4
Здравейте! Извинявам се за неточно представения казус.
- Заявлението за обявяване на годишните финансови отчети - Г2 -  на данни за заявителя са вписани имената на двамата съдружника.
- Финансовите отчети също са подписани от тях на съставител.
В случая те се явяват  и заявител и съставител.
- Те ще си ги подават документите в Агенция по вписванията.
Документите които се подават там оригинал или копие трябва да са?
#48 | 17.06.2014, 10:33
Публикации: 2027 / 254
Ами по Ваш избор , може и оригинал да подадете , може и копие . Ако подавате оригинал , то трябва да има мокър печат и подпис на справките , като в този случай не се вписва вярно с оригинала. Ако подавате скерокопие на оригиналния отчет , то тогава на всяка справка слагате теста Вярно с оригинала и  подпис.
#49 | 17.06.2014, 10:39
Публикации: 163 / 4
 :bow: Благодаря!
#50 | 25.06.2014, 11:51
Публикации: 10 / 0
Здравейте.Имам този проблем:До м.04.2014г ЕООД е имало един Управител-назначен с ДУК.Сега Управител е собственика на ЕООД-то.ГФО ще се подава от съставителя на отчетите по ел.път.ГФО са подписани от стария Управител,но пълномощното за упълномощаване на съставителя от кой да е от стария Управител или от новия Управител ?
#51 | 25.06.2014, 12:00
Публикации: 2027 / 254
Логично е да е от управителя , който е в момента и който е вписан в Търговския регистър.
#52 | 25.06.2014, 14:49
Публикации: 131 / 9
Новият управител.
#53 | 03.06.2016, 12:07
Публикации: 147 / 36
Здравейте,

наближава отново приятния момент с публикуване, и мисля да вдигна темата, с един въпрос.
Аз съм ставителя на отчетите и ще ги подавам на хартия на място.
Въпроса ми е - в Г2, попълвам моите данни, но трябва ли да е нотариално заверено Г2, мисля си че не би трябвало, защото щом са моите данни, то аз ще се разпише, а и аз го нося лично.
Но се обърках от една тема че трябва да е нотариално заверено.
Предходни години процедирах като преносител и Г2 си беше заверено от управителите, но сега си мисля че не би трябвало да е заверено?
Разбира се ще имам заверено пълномощно.
#54 | 10.06.2016, 19:41
Публикации: 95 / 1
Сметката на АВ тази ли си остава BG36 CREX 9260 3114 5494 01?
#55 | 10.06.2016, 22:46
Публикации: 1884 / 384
26.05.2016
Банкови сметки на Агенция по вписванията
Държавните такси за услуги, предоставяни от регистрите, които води Агенцията по вписванията се превеждат по следните банкови сметки:

BG39 CREX 9260 3314 5487 00 – Набирателна сметка, обслужваща Агенция по вписванията

BG52 CREX 9260 3114 5495 01 – Транзитна сметка, обслужваща регистър БУЛСТАТ и Регистъра на имуществените отношения на съпрузите

BG36 CREX 9260 3114 5494 01 – Транзитна сметка, обслужваща Търговски регистър

BG21 CREX 9260 3114 5487 01 – Транзитна сметка, обслужваща Имотен регистър

ТБ „ТОКУДА БАНК” АД, Офис „Централно управление” София 1000, ул.”Георг Вашингтон“ № 21, BIC код: CREXBGSF.

При попълване на преводно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета в поле „основание за плащане” е необходимо да се попълва с думи регистъра за който се отнася таксата (такса Имотен регистър, такса Търговски регистър, такса Регистър Булстат и Риос, Депозит за вещи лица, Гаранции на договори по ЗОП).

#56 | 12.06.2016, 20:54
Публикации: 672 / 25
Може ли оод с ел подпис,което не е счет. Фирма,с пълномощно да подаде ГФо на друго оод?
#57 | 13.06.2016, 09:57
Публикации: 2830 / 377
Пълномощното трябва да е нотариално заверено, подава се допълнителната декларация за преносител и мисля, че и Г2 трябва да е заверено.
#58 | 13.06.2016, 10:25
Публикации: 45 / 1
Може ли оод с ел подпис,което не е счет. Фирма,с пълномощно да подаде ГФо на друго оод?
ако лицето представляващо и двете е едно и също  и не са счетоводни фирми , може ли с подпис като ю.лице  на еднатада подаде и ГФО на недействащо СД в което е упълномощен представляващ съдружник? Миналата година е подадено така и е приет отчета и на двете фирми , на телефона за справки на ТР неможаха да ми дадат компетентен отговор , предложиха ми да си запиша час  за консултации с техен юрист в София,което звучи доста усложняващо   :blink:
#59 | 13.06.2016, 10:25
Публикации: 672 / 25
На мен въпросът ми беше дали ООД-то,което притежава ел. подпис,но не е счетоводно предприятие,въобще дали може да подава с този ел. подпис на други търговски дружества ГФО за 2015 г.За нотариалното заверено пълномощно ми е известно.Но тук вие отворихте и друг дпълнителен въпрос-нотариална заверка на ГФО на търговско дружество,за което се подава.Така ли да разбирам?
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група