Заявление за отпадане на задължения поради давност

16.01.2013, 09:11 333991 138

#20 | 16.01.2013, 09:11
anatoliya
Това заявление е за случаите, когато някой има стари неплатени осигуровки, а му е необходим осигурителен стаж и иска да си ги плати!
#21 | 16.01.2013, 10:09
Публикации: 38 / 0
Може ли заявлението да се подаде от друго лице без да има пълномощно?
#22 | 16.01.2013, 10:15
Публикации: 6380 / 1092
Може ли заявлението да се подаде от друго лице без да има пълномощно?
Може. Аз подадох на 3 фирми и само на едната имах пълномощно, но не ми го поискаха.
#23 | 16.01.2013, 10:30
Публикации: 2 / 1
А какъв е редът и възможно ли е да отпаднат задълженията за невнесени осигуровки?И заявлението в свободен текст ли е?
#24 | 16.01.2013, 10:36
Публикации: 6380 / 1092
А какъв е редът и възможно ли е да отпаднат задълженията за невнесени осигуровки?И заявлението в свободен текст ли е?
Заявлението е свободен текст.
Подава се в деловодството на съответната ТД на НАП по адрес на задълженото лице.
Обхваща всички задължения преди 01.01.2008 г.
#25 | 16.01.2013, 10:58
Публикации: 2 / 1
Благодаря, успешен ден на всички.
#26 | 17.01.2013, 14:48
Публикации: 4 / 0
...... И не знам колко хора ще се заблудят че заявлението по чл. 169 ще им отпише задълженията, а всъщност с това заявяват кои задължения преди 2008 да се погасят първи, когато вкараш някакви пари в НАП!


Такааа.... аз да споделя какво ми се случи вчера в НАП отностно това Заявление по чл169 от ДОПК.
На 14.01.2013 г пуснах платежно за  плащане на всички задължения преди 01.01.2008г. за еди си каква си сума. Вчера 16.01.2013г подавам това заявление по чл 169 от ДОПК (по образец на НАП) и тамошният началник на отдел ми казва: "Такова заявление не ви трябва за погасяване на задълженията преди 2008г" и ми показва дръга бланка отнасяща се за задължения разбити по фондове... и аз му казвам, че той самият даже не знае за какво е това Заявление по чл.169 ДОПК. Служителя на НАП отиде при своя началник и така след дълго висене в инститруцията ме накара да го входирам и ми каза че не е трябвало да превеждам сумата. Сега въпросът ми към вас е: Тези пари които съм превела не би ли следвало да останат да си висят в дебита на сметката на НАП и евентуално след като пусна сега осигуровките за м.01.2013 да ми ги покрие. А с това заявление което съм подала вчера те по служебен път да ми закрият задълженията ктм 01.01.2008г?
#27 | 19.01.2013, 15:06
Публикации: 15 / 0
Здравейте. По въпроса за  отпадане на задълженията по давност. Дадоха ми разпечатка от НАП, по която стоят задължения от 2005г. за УПФ плюс лихва. Отделно за друг период 15.05.2007 - 31.12.2008г. има само натрупана лихва,без да е посочена главница или остатък пак по УПФ. Въпросът ми  е при подаване на заявление за отпадане на задълженията по давност какво се случва с лихвите?
Благодаря.
#28 | 19.01.2013, 17:03
Публикации: 6380 / 1092
Отпадат и главници, и лихви до 01.01.2008 г.
#29 | 21.01.2013, 17:15
Публикации: 131 / 13
Писмо за отпадане на дължимост всички задължения ли пишете (такива до 01.01.2008 г.) - и осигурителни вноски? или само за данъци - щото се носят слухове, че за осигуровки не може отписване.
#30 | 21.01.2013, 19:25
Публикации: 6380 / 1092
Писмо за отпадане на дължимост всички задължения ли пишете (такива до 01.01.2008 г.) - и осигурителни вноски? или само за данъци - щото се носят слухове, че за осигуровки не може отписване.
Аз пиша за всички задължения, пък ще видим :smile1:
#31 | 28.01.2013, 10:12
Публикации: 1 / 0
И аз да споделя малко опит. Пуснах в НАП Молба за отпадане на задължения по давност на няколко фирми горе-долу със следния текст "Моля да бъдат погасени и отписани задълженията ми към републиканския бюджет, държавно обществено осигуряване, фонд ДЗПО и здравно осигуряване за всички години преди 2007 и 2007 г. включително, поради изтичане на давностния срок съгласно чл. 171, ал. 1 и чл.173 от ДОПК., и да се сторнират начислените лихви за тези периоди" и от там получих отговор "Във връзка с подадена от Вас молба за погасяване по давност................. Ви уведомяваме, че в нея не сте посочили изпълнителни титули и суми, за които искате да бъдат разгледани и евентуално маркирани в ИС на НАП. Поради това, молбата не може да бъде разгледана до отстраняване на посочените пропуски."
#32 | 06.02.2013, 21:09
Публикации: 4 / 0
    Подадох молба за погасяване на здравни осигоровки за 2003 г и от НАП получих следния отговор:        До момента на подаване на молбата задълженията Ви,изразяващи се в задължително осигурителни вноски по ЗЗО не са внесени и не са установени по основание и размер.Съгласно чл.209,ал.2 отДОПК принодително изпълнение се предприема въз основа на ревизионен акт,декларация,подадена от задължено лице или актове за установяване на задължение.За да съществува възможност за предприемане на действия по събиране на задължения е необходимо да е налице поне едно от изброените по-горе изпълнителни основания,което от своя страна да води до наличие на предпоставки за прилагане на разпоредбите на чл.171 от ДОПК.     Предвид  горецитираното,считам ,че към настоящия момент  няма основание за погасяване по давност на здравни осигурителни вноски.          Моля   за вашия коментар и съвет.
#33 | 07.02.2013, 09:38
Публикации: 1130 / 63
И аз мислех,да подам молба за сина ми,който има една неплатена вноска от 2003г.Обаче сега се чудя,дали да не взема да ги платя тези 12лв-. и изобщо да не се разправям.Честно казано нищо не разбрах от отговора,който сте получили.
#34 | 08.02.2013, 19:21
Публикации: 3 / 0
Здравейте, на съпругът ми който е собственик на ет излиза че няма задължения към Нап, но когато отиде да си заверява осигурителните  книжки от Нои му казаха, че има да плаща осигуровки върху годишни изравнителни вноски за 2005г. Сега не знаем къде да подадем заявление за погасяване по давност след като към Нап излиза че няма такива.
#35 | 08.02.2013, 23:22
Публикации: 131 / 13
И аз да споделя малко опит. Пуснах в НАП Молба за отпадане на задължения по давност на няколко фирми горе-долу със следния текст "Моля да бъдат погасени и отписани задълженията ми към републиканския бюджет, държавно обществено осигуряване, фонд ДЗПО и здравно осигуряване за всички години преди 2007 и 2007 г. включително, поради изтичане на давностния срок съгласно чл. 171, ал. 1 и чл.173 от ДОПК., и да се сторнират начислените лихви за тези периоди" и от там получих отговор "Във връзка с подадена от Вас молба за погасяване по давност................. Ви уведомяваме, че в нея не сте посочили изпълнителни титули и суми, за които искате да бъдат разгледани и евентуално маркирани в ИС на НАП. Поради това, молбата не може да бъде разгледана до отстраняване на посочените пропуски."

Мдам, да не се минат. Ако не опишеш всички, което остане - след 01.01.2013 ще ти го търсят. Хитро:)

(Пусни си справка къде какво ти виси неплатено и им го опиши).
#36 | 09.02.2013, 14:13
Публикации: 27 / 1
Върнете им едно искане за справка на всички дължими суми включително и тези от преди 2007 година :)))
#37 | 09.02.2013, 19:11
Публикации: 86 / 8
Това с отпадането по давност се оказа пълна измама.
Подадох молба на 21.01.2013 в НАП офис Център, получих си входящия номер и дори разбрах на кого е разпределена молбата ми - на публичен изпълнител.
Да, но в НАП очакват някакъв официален отговор от НОЙ, тъй като - ако се погаси по давност задължение, НОЙ може да не приеме погасения период за осигурителен стаж на човека. Публичния изпълнител отговори, че за момента изчакват обработката на молбите за отпадане на стари задължения. До кога не се знае - чакат становището на НОЙ.
И другия невероятен куриоз беше, че мое плащане в края на януари 2013 е погасило осигурителни задължения от 2005 и 2006 година. Когато попитах в счетоводството Защо? Ми отговориха "Ами, не би трябвало, ама така е станало."
На въпроса Какво мога да направя? Отговорът беше - Нищо.
 
#38 | 07.03.2013, 13:47
Публикации: 2 / 8
Здравейте,

Мога да споделя малко опит от първа ръка по отношение отписване на задължения към НАП по давност.

Преди около месец си направих справка за задължения към НАП и се оказа, че имам такива за 2005 г. и 2006 г.
Общият размер беше около 100 лв. с още толкова лихви по тях.
Няколко дни след това подадох Заявление за отписване на тези задължения по давност.
На втория ден след завеждане на Заявлението в деловодството е била направена справка, на базата на която е издаден и протокол, който аз получих по куриер след още шест дни.

В крайна сметка всичко отне по-малко от две седмици и най-важното - задълженията бяха отписани.

Съветът ми към всеки, който има стари задължения, е да следва тези стъпки:

1. Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК (справка за здължения)
  • Самото подаване на заявлението става много бързо, тъй като за тези услуги в НАП има най-малко чакащи. При мен отне 10 минути;
  • Взима се талонче от машината на входа;
  • Безплатно е;
  • Удостоверението е готово за 2-3 работни дни.

2. Заявление по чл.168, т.3; чл.171, ал.1; чл.173 от ДОПК (за отписване на задължения по давност)
  • Тъй като НАП не предоставят такъв екземпляр, аз си направих мой вариант, който прилагам тук - изпробван е и работи :)
  • Заявлението се подава в деловодството на НАП (4-ти етаж, мисля 402 стая) - не е нужно талонче от машината на входа;
  • Наблягам на частта с таблицата, в която са описани всички съществуващи задължения, взети от справката. Не съм сигурен, че ще имате такъв успех ако просто напишете "Желая да бъдат погасени всичките ми задължения." - трябва да бъдат посочени конкретно;
  • Желателно е да посочите и телефон за връзка - може да спести време и напразно чакане, в случай че има нещо за уточняване по Заявлението.

Това е.
Поздрави и успех!

Виктор
#39 | 07.03.2013, 17:35
Публикации: 27 / 4
Благодаря! Полезна информация  :smile1:
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група