Здравейте, имам следния въпрос:
Физическо лице /с българско гражданство/, регистрирано по ЗДДС, като свободна професия извършва консултантски дейности и изготвя проекти в качеството си на инженер за фирми във и извън Европейския съюз. Самата услуга се извършва на територията на България. Следва ли физическото лице да плаща данък при източника в тези държави, след като дейността му де факто се извършва в България? А какъв ще е случаят във връзка с данъка при източника, ако същата дейност се извършва от юридическо лице, регистрирано в България за фирми-клиенти, регистрирани в други страни?  :hmmm: