Извинявам се за предишното публикуване.
През 2020 г. читалище е получило по договор с местната Община годишна държавна субсидия.
В договора е записано като "ЦЕЛ НА ДОГОВОРА" следното: Предоставянето на годишна държавна субсидия н ИЗПЪЛНИТЕЛЯ има за цел да подкрепи и стимулира неговата дейност и развитие, съобразно възложените му със Закона за народните читалища цели и дейностите по осъществаването им."
Въпросите за ми:
1. Счита ли се за дарение, което не е обвързано с условие по т. 3.4. от СС9 и съответно се отчита директно като приход от финансиране или се счита като дарение, което е обвързано с условие по т. 3.5. от СС9 и се отчита първоначално като финансиране?
2. Към края на 2020 има остатък от субсидията. Ако отговорът на първия въпрос е "не е обвързано с условие", то остатъкът в счетоводния баланс ще се отнесе в "Други резерви", ако отговорът е "е обвързано с условие", то остатъкът ще се посочи в "Финансирания". Така ли е?

Много ми е важен отговорът на въпрос 1, защото прегледах доста публикувани отчети на читалища и в много малко от тях видях в баланса им да има "Финансирания".

Благодаря предварително
Новак съм по темата с читалищата, ама се хванах на хорото, заради един познат.
През 2020 г. читалище е получило по договор с местната Община годишна държавна субсидия.
В договора е записано като "ЦЕЛ НА ДОГОВОРА" следното: Предоставянето на годишна държавна субсидия н ИЗПЪЛНИТЕЛЯ има за цел да подкрепи и стимулира неговата дейност и развитие, съобразно възложените му със Закона за народните читалища цели и дейностите по осъществаването им."

Въпросът ми е: сч