Здравейте,
вноски за доброволно осигуряване за безработица може да се правят от лицето и/или работодателя. От последното следва ли при желание от лицето да се осигурява доп. за безработица и желае вноските да се правят от работодател, същият да е длъжен да ги превежда по фонда и ако да какво заявление трябва да попълни лицето?
Благодаря предварително на отзовалите се.
Благодаря, от тук идва и въпроса при попълване ан декларация 1 на лицето, което получава обезщетението и същевременно работи.  Код 16.2 попълва ли се?
Привет,
включва ли се сумата от получаваното обезщетение за отгл. на дете в брутния доход в удостоверението за детски помощи пред дирекция "Социално подпомагане?
Благодаря Ви.
Няколко калкулатора ми изчисляват различен осиг. стаж. за период 24.03.2017-15.08.2017 при 4ч. работен ден. Може ли да приема че 2м.6 дни и 4 часа е най-коректно?
Благодаря.
Благодаря,и аз така мисля.Хубав уикенд.
Основанието е прекратяване на отпуската по чл.164 от КТ. не е необходимо да се прилагат каквито и да документи към това предложение. Но ако искате да приложите заповедта за прекратяване на отпуската, не е грешно.

Привет. При хипотезата, майка в периода на втората годена на детенцето приключва тр. си договор с работодател (до момента) и сключва договор за 4ч. при друг, предполагам, че до 3 дена от датата на договора трябва да подаде лично споменатото приложение 12 към чл.14/1 и там като осигурител посочва новия работодател. Правилно ли разсъждавам? Благодаря предварително.
Коефициентът е ясен. Говоря за среднодн, брутно възнагр., което се умножава с коефициента.
именно, но в програмата пише Работни дни за предходния месец.
Това ме обърка.
Бих искала да попитам, при изчисляването на среднодн. брутно възнаграждение за предходния месец  възнаграждението на бр. отработени дни или броя работни дни от месеца се дели? В програмата е заложено "Работни дни".....
Благодаря предварително на отзовалите се.
 Когато се подава по електронен път, заявлението се попълва при подаването и полето "Подпис" не се попълва (т.7 от указания за попълване на Г2), как да е нотариално заверено?или аз нещо не разбирам:)
или по-скоро трябва да се качи и пълномощното за подаване на Г2, което обаче може да не е нот. заверено (от указания на страницата им)
Следва и Г2 да е нотариално заверен, поне такива са ми последните спомени от преди години.
Когато се подава по електронен път, заявлението се попълва при подаването и полето "Подпис" не се попълва (т.7 от указания за попълване на Г2), как да е нотариално заверено?или аз нещо не разбирам:)
Това сигурно ли е че може да се подаде с ел. подпис на упълномощено лице с нотариална заверка на пълномощното??? Някой правил ли го е и приети ли са отчетите
      ?
Наистина, някой друг да потвърди..
Здравейте, може ли информация относно заявителя...Ако ГФО-т не се подава от някои от принципалите, а от упълномощено друго лице с пълномощно , може ли то със собствен ел. подпис да го нареди? Благодаря предварително.
Това е бил проблемът. дата 15 съм я вписвала в 2 позиции.
Благодаря.
да, в най-лявото.но 15 в две последователни