Правилно сте ме разбрали - няма митническа декларация, тъй като стоките  не са влизали в трета страна извън ЕС. Относно декларирането като ВОП от страна на латвийската фирма - според НАП не са го декларирали, т.е. не са се самоначислили, но няма информация в акта им за проверка откъде имат тези данни, т.е. не сме наясно дали са искали проверка от данъчните в Латвия. Днес ще търсим контакти с  латвийската фирма за да разберем дали това е така. Но дори да не са декларирали ВОП, това според много съдебни решения на ВАС няма да е пречка продажбата да се определи при нас като  ВОД, стига другите условия да са изпълнени.
Ако имате становище относно процедурата по уведомяването по чл.126, ал.3,т.2 от ЗДДС и операциите по отразяване в дневниците за продажби - ще Ви бъда благодарен за него !
Благодаря за отговора и спорен  ден !
Здравейте !
В прикачения файл Ви изпращам решение на ВАС по подобен казус, макар доставчик и купувачи да са в малко по-друга ситуация, но все пак става въпрос за транзитна продажба.
Успех !
Здравейте !

Моля за помощ по следния казус по ЗДДС:
През 2014г. фирмата ни - регистрирана по ЗДДС в Б-я продава стоки на фирма от Латвия, (получател на стоките) с латвийски ДДС-номер, т.е. регистрирана по латвийския закон за ДДС. Във фактурата обаче като купувач-платец е записана руска фирма, а като получател-латвийската фирма с ДДС номера обаче на руската фирма, т.е. грешен VAT-номер. Фактурите са с нулев ДДС, като износ. Стоките са транспортирани от Б-я до Латвия по куриерска фирма, от  която имаме товарителници. Условията на доставката са DAP RIGA.Транспорта сме заплатили ние, а после го фактурираме по същия начин на латвийската фирма. В дневника за продажби тези ф-ри за отразени като износ с посочен ДДС-номер на руската фирма. Ф-рите не са отразени във Vies-Декларациите за съответните месеци, тъй като не  са посочени като ВОД.
Т.е. грешно е посочен VAT-номер на руската фирма, поради което не са отразени и във Vies-декларациите. Плащането (поне по две ф-ри, които сме проверили-счетоводителката отговорна за тези операции е напуснала) е направено от съвсем друга фирма от Великобритания. Договори нямаме - има разменена кореспонденция със заявки за тези стоки. Тези грешки са открити от НАП при проверка.
Въпросът ни е - следва ли сега при откриване на грешката да се издадат КИ по грешните ф-ри (грешен ДДС-номер на получателя) и да се издадат нови такива с верния VAT-номер на латвийската фирма и да се отразят във Vies-декларациите за периода , през който е открита грешката, респективно и в дневника за продажби за същия период. За откритата грешка би трябвало да уведомим НАП по чл.126, ал.3, т.2 от ЗДДС. НАП пишат, че латвийците не декларирали  ВОП, но не пишат дали са правили проверка в Латвия.
Има съдебна практика по транзитни операции, но за случаи когато получателя е в трета страна, а купувача е от ЕС, т.е. когато има митническа декларация с износител българска фирма. Случай на такава  транзитна продажба, като описания по-горе не намерих.
Предварително благодаря за мненията Ви !