Здравейте, и аз имам нужда от помощ по подобен проблем: днес ми се наложи да подам приложение 10 за промяна в обстоятелствата, но ми дава грешка 10430-При документ за промяна на обстоятелствата липсва основен документ.(Bulstat,EGN,FlagEGN,TypeOfBenefits,DateFromRequest,CodeOperation) - от това което прочетох тази грешка се появява когато има разминаване между подаването на основната декларация (приложение) и промяната - по нов и стар начин (преди и след 01.01.2016 г.). Основната е подадена м. септември 2017 г., а самото майчинство е от 2016 г. - всичко е подавано по новите образци.
Не знам къде бъркам, ако някой има опит моля да помогне - къде какво е грешно или непълно...
Здравейте,

да точно така - до 40 календарни дни за година издадени от личния лекар еднолично (няма значение дали се отнася за гледане на болен член от семейството или за боледуване на самото лице).
Здравейте,
точно така до 40кал. дни годишно, а след това ако е необходимо БЛ трябва да с решение на ЛКК. Но за дадено заболяване личния лекар може да дава до 14 календарни дни, а след това продължението на болничния пак трябва да е решение на ЛКК. За следващо заболяване (за друг период) пак се започва с БЛ от личния лекар за гледане на дете, и ако не се излекува с първоначалния болничен (до 14 кал. дни) може пак да се издаде продължение от ЛКК.
Общия брой календарни дни за гледане на болно дете са 40 - издадени еднолично от личния лекар, а тези с решение на ЛКК нямат ограничение.

Дано съм се изразила ясно.
Здравейте,
моят случай е следния: имаме служител (пенсионер за навършена възраст и стаж) с телково решение 66% до 01.04.2015г. , след тази дата съм започнала да удържам ДОД. Лицето сега ми представи разпореждане за отпусната пенсия от НОИ издадено през м.04.2013г. в което пише, че "Преизчислявам личната пенсията за инвалидност поради общо заболяване за 66% трайна намалена работоспособност (от датата на заявлението) става пожизнено по чл. 21, ал. 2 НПОС". Дано да съм се изразила/цитирала ясно - та въпроса ми е трябва ли да удържам ДОД сега?
Благодаря за отговора! Утре ще я подам с дата на предишната декларация за осигуровките и ще пиша като ми се върне протокола.
Здравейте,
и моят въпрос е свързан с корекция на Д1 и Д6 (за м. септември 2014г.) по предписание от НОИ заради анулиран болничен от ТЕЛК. За периода на болничния лист отсъствието на лицето е оформено с платен отпуск - Д6 е в увеличение. Подавам коригираща Д1 и Д6 - редовна само със сумите в увеличение (заради отпуската) за осигуровки и данък с две колони, като датата в колоната с осигуровките трябва да бъде същата като на първата подадена за месеца, а за данъка с код 8 си излиза автоматично - последната дата от месеца, в който се изплащат заплатите. Правилно ли разсъждавам?
Току що се свързах с НОИ лицето остава болничен само на 10.10.2014г. При представяне на БЛ се представя и препис от смъртния акт.
Благодаря за бързите отговори! Утре ще звънна до НОИ, че сега никой не се обажда.
Здравейте,
моят въпрос не е много по темата, но се отнася за болничен лист за гледане на болен член от семейството над 18г. - издаден е от 10.10.2014г. за 14 дни, но същия ден (по-късно) болният умира. Какво става с този болничен лист?
Благодаря за отделеното време! Видях по-късно отговора. :blush:
Здравейте,
и на мен ми предстои да подавам коригиращи декларации за м. 12.2013г. и за м.01.2014г. заради представяне на болничен лист от 18.12.2013 - 21.03.2014г. (издаден от ТЕЛК), лицето се е водило платен отпуск и Д6 ще е в намаление.
За коригиращата Д1 за двата месеца е ясно, но ме притеснява Д6 - за м.12.2013г. съм изтървала срока, но за м. януари срокът ми е до 25.03. - с новите суми на всички осигуровки ли трябва да бъде и код 5?


Предварително Ви благодаря!
Здравейте,

и аз имам въпрос относно подаването на Д6 за м. декември 2013г. - ако не може да изплатим заплати до 25-то число, което до сега не ми се беше случвало с кой код трябва да подам осигуровките и каква дата в т.18 (за данъка е ясно, че ще чакаме 01.02.2014г. с код 8 и дата 31.01.2014г.)

Предварително Ви благодаря!
Благодаря за бързия отговор!  :flowers:
И аз имам въпрос свързан с подаването на документи (мисля, че бяха приложения 4 и 12) пред НОИ за връщане от майчинство преди неговото изтичане.  Какъв е срокът за подаването им - до 15-то число на месеца следваш месеца на промяната ли?
Предварително Ви благодаря!