Дали трябва да се посочи в гражданския договор осигурителния доход от ДУК върху който е осигурен?
Здравейте,
Интересува ме как стои въпросът с осигуряването на пенсионер,който работи едновременно на ДУК и ГД.

Благодаря!
Не,няма да остане към фургоните.При евентуално преместване ще бъдат разкачени от него,което означава че това ел.захранване трябва да бъде самостоятелен ДМА.
Не съм сигурна счетоводните записвания дали са правилни. И тъй като ще е вътрешно създаден актив дали трябва да има и разходи за заплати и осигуровки.
Здравейте!
Имам следната дилема:
Изграждаме ел.захранване на два фургона и не съм сигурна как да го осчетоводя.
1.Закупените са материали да бъдат осчетоводени 302/401. За изписването на вложените материали -601/302 и 613 (Разходи за придобиване на ДМА)/601. За тези които са над 700 лв.-613/401. След това 204/613.
2.Или вместо да бъде самостоятелен ДМА,да бъдат отнесени набраните разходи към стойността на фургоните.
Здравейте,
Имаме фактура за изграждане на открит склад на стойност 15 000 хил.лв.Смятам да го заведа в сметка Сгради и конструкции, но не съм напълно убедена. Ще се радвам на някакъв коментар.

Благодаря!
Става въпрос за осчетоводяване на очаквана загуба от обезценка на парични средства по МСФО 9.
Здравейте,
Интересува ме как се осчетоводява обезценка на парични средства.

Благодаря!
Притесняваше ме дали само тази счет.операция трябва да взема.
Протокола за брак е от 09.01.2019г. С дата 31.12.2018 г. мога да ги отпиша от САП и от ДАП.
Здравейте,

Как трябва да се отпишат счетоводно ДМА с нулева балансова стойност при бракуване -241/гр.20-с отчетната стойност ?
Здравейте!
Трябва да издам УП2 на лице,което работи при нас на ДУК.В същото време лицето работи и на друго място на трудов договор/който се явява първи/ и е осигурено на максималния осигурителен доход.Интересува ме как трябва да се попълни и изобщо трябва ли да му издавам.
Благодаря!
Здравейте!

Интересува ме разходите за транспорт и разходите за услуга с кран по преместването на ДМА,който ще се ремонтира и ще се извършват подобрения,трябва ли да се капитализират?Или трябва да се отчетат като текущ разход.

Благодаря!
Да,така е.Сега закупихме легален.До този момент бяхме с нелегален. :smile1:
Така е...може и с друга да работи.Linux например.Ще е на разход тогава. :smile1:
На практика този компютър не може да работи без операционна система,за това се двоумя....
Здравейте!

Имаме закупен програмен продукт Windows  на стойност 290 лева.Въпросът ми е как да бъде осчетоводен-да увелича стойността на компютъра (закупен е конкретно за този компютър) или да го осчетоводя на разход?
Здравейте!
Интересува ме в протокола за брак на работно облекло освен причината за брак -износване, трябва ли да се опише и по какъв начин са бракувани?
Здравейте.
Имаме фискален бон от бензиностанция за закупена винетка и към нея квитанция от АПИ.На касовия бон е записан само номера на автомобила,а на квитанцията освен номера на автомобила е записано наименованието на фирмата и ИН по ДДС. Интересува ме кой документ би трябвало да се осчетоводи и трябва ли да се включи в дневник покупки?
Благодаря!
Здравейте!
Пропуснали сме да издадем фактури за продажби за м.11 и м.12.2016 г.Пропускът е установен сега-м.01.2018.При издаване на фактурите сега в м.01.2018 имаме ли право да начислим ддс?Ако ги включим сега в дневник продажби, какви ще са глобите по ЗДДС. Предполагам, че попадаме в чл. 182Трябва ли да уведомим НАП за това?
Здравейте,

Имаме закупени материали само с касова бележка, на която не пише точно каква е стоката, а нещо общо. Бих ли могла да я осчетоводя 302/401 или е по-добре директно на разход?Признава ли се за счетоводен и данъчен разход?
Благодаря!
Аз прилагам лихвен лист за начислените лихви.Контировката ми е следната: 498/709.