Фирмата има закупена земеделска земя с цел продажба, но едва сега шефът носи договор, от който е видно че една част м.10.2017 е дадена за срок от 3 години под наем на друга фирма за обработка. Трябва ли отдадената под наем зем.земя да я прехвърля към инвестиционни имоти или не?!
От седмица говориме за това, но тя си знае своето, не иска и не иска парите да се внесат от тяхно име в банката. Все пак днес шефа ще ги внесе и съответно ще им занесе вн.бележка.
Благодаря за отговора. На същото мнение съм, но счетоводителката държи на своето. Тя казва, че е оформила плащането в брой с РКО на името на управителя и не иска вносна бележка. Все пак от наша страна ще внесем сумата с вносна бележка от тяхно име.
Ситуацията е следната: Задължения между доставчик и клиент, направени са прихващания с протокол. Клиентът остава да дължи сума, която е дадена в брой, но всички фактури са за безкасово плащане, тъй като нямаме касов апарат. Счетоводителката на тази фирма твърди, че е възможно касово разплащане, защото е направено след прихващането. Моля, за съдействие.
От този образец съм доволна, надявам се да свърши работа и на вас.
Добре.
как /къде/ да го изпратя?
И аз не разбирам какво става, от вчера все гледам и сравнявам и нищо не откривам като разлика.
Регистрацията е  като физическо лице.
Да, попълних Д6 на програмата на НАП  като нов с ЕГН, както и на останалите, затова се чудя какво не е наред. Все още имам няколко дни за подаване на нова може да му подам заявление за КЕП. Друго не се сещам.
Не, ПИК е издаден на физическо лице по ЕГН. Преди два месеца подадох без проблеми Д7 за стари здр.осигуровки и нямаше броблем, но сега...
Здравейте, моля за малко помощ. Вчера за първи път подадох в НАП с ПИК Д6 код 13, но ми беше отхвърлена с обяснение: "Няма регистрация за булстат с ЕГН ...." Лицето е управител на фирма. С ел.подпис на останалите нямам проблеми, но защо с ПИК ми я върнаха не разбирам. :blink:
Моля ви за помощ. ФЛ регистрирано като ЗП през годината продава собствена зем.земя закупена е преди повече от 5 г./. Получената сума трябва ли да се включи към общите суми от субсидии и продадена продукция към момента? Питам, защото с тази сума към края на месеца ЗП прави оборот от 50 х.лева.
Фактуpите са неплатен наем за ползвано помещение.
Моля за съвет,  как да осчетоводя фактури /3 бр./ с дата от 9;10 и 11.2013, платени в брой през 12.2014?  Фирмата е регистрирана по ДДС. В допълнение: фактурите са донесени в края на януари 2015 г.
 :hmmm:
Регистриран ЗП фл през 2013 г. има доход 13860 лв , едноврменно с това е управител в ООД без да получава доходи от там. Осигурява се чрез ООД-то на 420 лв.
От тази година осигуровките трябва ли да бъдат на база 550 лв?
ЗП физич.лице е и Управител в ЕООД, осигурява се през фирмата на 420.00 лв. За 2011 г. е декларират като ЗП 21000 лв. Трябва ли да прави изравняване на осигуровки при попълване на Справка 1 и 2 и взема ли се предвид при определяне осигурителния праг за 2013 г. дохода от ГДД за 2011 г.

 :hmmm: