Здравейте, искам да попитам къде трябва да се покаже в намаление на счет.финансов резултат, начислен приход от лихва по получен паричен заем от собственик на ЕООД, който не е платен до 31.12.2020 г.?
Значи издаваме фактура на фирмата, която изкупува автомобила и в нея искаха да пише като основание : Продажба на употребяван автомобил.....марка рег.№, автомобила си беше в движение, просто е стар и искат да се отърват от него.   
И аз така мисля, но в други теми прочетох, че ползват с-ка 709.
Здравейте, продаден автомобил за скрап според вас по коя от двете сметки - с-ка 705 - Приходи от продажби на ДМА или по с-ка 709 - Приходи от други продажби е по-правилно да се осчетоводи?
Здравейте, звънях на посочените телефони на ДАНС, но не вдигат.Искам да питам фирма с дейност Търговия на едро с други нехранителни потребителски стоки е подала уведомление по чл.107 от МИП миналата година до 14.02.От 01.01.2020 г. е спряла дейност, като същевременно е освободен управителя, който е бил определен като лице, изпълняващо вътрешния контрол по ЗМИП.Едноличния собственик на капитала на дружеството е новия управител.Сега трябва ли да се подава отново? 
Да, явно се разглеждат като свързани плащанията на възнаграждения, осигуровки и данъци.Ще се плаща по банка вече, а за миналата година дали ще има проблем, защото брутната сумата е надхвърляла със 700 лв.?
Здравейте, възнаграждението на лице, което е осигурено по ДУК се изплаща в брой.Съгласно ЗОПБ, тези плащания не попадат в изключенията, каквито са трудовите възнаграждения.Какво се взема предвид при определянето в годишен план - брутното или нетното възнаграждение, тъй като на лицето се удържат осигуровки и данък преди изплащане на сумата?   
Имаме съкратен работник от 01.01.2020 г.Регистрирал се е на борсата като безработен и на 04.02.20 г. попълни декларация, че не е почнал работа на друго място.Въпросът ми е осигуровките върху това обезщетение ги плащаме с период 01.01.20-31.01.20 г. , декларация 1 подаваме с код 27 за м.01.20 г. и вид плащане 5 до 25.02.20 г., а не код 6 както прочетох че се прави ако е по-късно потърсено това обезщетение.Данъкът се декларира с Д 6 и вид плащане 8 до 25.03.20 г.Правилно ли е?
Здравейте, фирма закупува през 2018 г.  микробус от физическо лице - германец.Трябва ли този доход да се обявява в справката по чл.73 и ако трябва как да стане, програмата не приема записа без ЛНЧ?
Благодаря за отговора.Поръчах си една книга - "Служебен автомобил" - начин на употреба, с автори Ивайло Кондарев, Валентина Ватева - Гекова и доц.д-р Али Вейсел и там в частта за счетоводното отчитане на придобиването на автомобилите казват, че в цената на придобиване на имот, машина и съоръжение, влизат невъзстановимите данъци и всякакви разходи, необходими за привеждането на актива в състояние, необходимо за неговата експлоатация.Визират местни данъци, нотариални такси, такса за първоначална регистрация и първоначален технически преглед.Преди това съм чела доста теми и колеги споделят, че не включват тези разходи в стойността на актива.Явно по различен начин се тълкуват нещата.Вие как мислите?     
Здравейте, фирма закупува микробус от физическо лице от Германия.Платили сме продуктова такса /предполагам това е т.н. еко такса/  и ни е издадена фактура от Българска рециклираща компания.Въпроса ми е  дали тази такса се включва  в стойността на автомобила? 
Здравейте, фирма е  закупила автомобил от физическо лице - германец.Днес ми донесоха договора за покупко - продажба, непреведен.Така е регистрирана в КАТ, има вече талон, но не знам за да го заведа като ДМА този автомобил, трябва ли да е преведе договора от немски на български, т.е. има ли законово изискване за това?
Здравейте, фирма е закупила дрон за заснемане на снимки, фактурата е на стойност 2969 лв.Във тази стойност е включена и батерия към дрона на стойност 330 лв.Стойността на тази батерия дали трябва да влезе в общата стойност на дрона или да се осчетоводи отделно, като резервна част?
Имам нужда от помощ за следния казус: Фирма притежава земя и от съответната община изискват отделянето на 120 кв.м.от нея за прокарване на път.Това прехвърляне става с договор за /доброволно ?/ дарение .При изготвяне на документите за прехвърлянето е издадено удостоверение за данъчна оценка и е вписана в договора тази стойност.Трябва да се осчетоводи това дарение за да се отпише от общата стойност на земята.С коя стойност обаче - отчетната стойност /548 лв./, която е заведена в баланса или данъчната /1597 лв/.Логиката ме води, че е трябва да е отчетната.И счетоводната операция 609/201 ли е правилната?
Здравейте, лице по трудов договор, замина за 4 месеца да работи в Англия.Не е освободено, а си е пуснало платен и неплатен отпуск при основния работодател.Сега обаче възниква въпроса трябва ли да му се начисляват здравните осигуровки по време на неплатения отпуск със стаж до 30 работни дни, при положение, че в Англия също го осигуряват и щели да му дадат документи, които ще представи пред органите тук, за зачитане на   този стаж.Мисля, че се дължат само когато човек не е осигурен на друго основание.
Здравейте, фирма е закупила МПС от физическо лице на стойност 500 лв. през 2017 г. Нали не трябва да се влючва тази сума в спр. по чл.73, при положение, че за физ. лице това е необлагаем доход и сумата е доста под 5000 лв.?
Наша служителка донесе решение за отпускане на пенсия на 22.02.18 г. Споразумяли са се с работодателя да остане на работа.Разбрах, че от 2015 г. не е задължително работника придобил право на пенсия да бъде освободенпри пенсиониране, но не знам как стоят нещата с получиване на  обезщетението при пенсиониране.Обаждах се в НОИ да питам дали е така и те потвърдиха и казаха, че при последващо освобождаване ще трябва да се изплати обезщетението, но за всеки случай да питаме и в инспекцията по труда.Така ли стоят нещата или сме в грешка?
Здравейте, фирма е закупила МПС от физическо лице на стойност 500 лв. през 2017 г. Нали не трябва да се влючва тази сума в спр. по чл.73, при положение, че за физ. лице това е необлагаем доход и сумата е доста под 5000 лв.?
Сега ми донесоха договора за продажба и се оказа, че е закупен на застрахователната стойност 500 лв.В такъв случай, след като е под прага на същественост, задбалансово ли го завеждам, без да го включвам в САП и да начислявам амортизации.