Привет,

 В един обект има софтуер за управление на продажбите и вързан към него КА. Тук всичко е Ок  по Наредба H18.

В същият обект имаме електронен магазин, като поръчките се изпращат по куриер с които имаме сключен договор и паричните средства се изплащат по банка.

Въпросът ми е:

1. Можем ли да продължавам да работим по същия начин чрез получаване на паричните срества по банка и без да издаваме касов бон.

или

2. Трябва за свържим нов касов апарт към ел.магазина.

Благодаря.
Привет, Колеги,

Имам нужда от помощ по следния казус.  ЮЛ продава бензиностанция на друго ЮЛ. Бензиностанцията е оборудвана с ЕСФП. Продавача на бензиностанцията фактурира наличното количество гориво в съдовете, които вече са отчетени през ЕСФП  на купувача на бензиностанцията .

Въпрос:

Имаме ли задължение да декларирам покупката на горивото в системата за Контрол на горивата?
Смятам, че нямам такова задължение, тъй като горивото не напуска съдовете и няма реално движение и също вече са отчетени през ЕСФП.

Моля за помощ!
Здравейте,

Българско юридическо лице извършва консултантска услуга във връзка ISO в Египет. Между двете юридически лица има договор за възнаграждението и текст ,  че всички разходи за нощувки, транспорт и т.н. ще бъдат  префактурирани на египетската фирма във връзка предстоя на нашия служител в третата страна.

От Египетското дружество възнамеряват да удържат данък при източника върху префактурираните разходи за предстоя.  Прегледах спогодбата по СИДДО между двете страни, но не намирам нужната информация дали имат основание за това.

Моля за помощ!

Малко встрани от темата. Ако дружество няма регистрация в ДАНС или е изтървал срока за регистрация , когато беше вълната преди няколко години и сега подаде план във връзка ЗИМП, дали ще бъде глобена?
Здравейте,

Трябва ли да удържа 10% данък от изплатените командировъчни на чужденец от ЕС позовавайки се на чл. 13, ал. 1, т. 23 от ЗДДФЛ?

Лицето е на граждански договор.
Здравейте,

Имам следния казус. Дружеството ни е регистрирано за целите на ДДС и извършва коснултантска услуга на германско дружество регистрирано по ддс в Германия.
Спецефичното е , че наш служител е командирован в Германия , където на място извършва консултацията.  В допълнение всички направени разходи, като транспорт, нощувки и други ще бъдат префактурирани на германското дружество в една обща фактура с услугата.

Правилно ли е да напиша чл.21 ал.2 от ЗДДС в този случай за неначилсяване на ДДС във фактурата или основанието и ставката ще са други?

Здравейте, Колеги,

Български гражданин се осигурява в Англия, като СОЛ. Възнамерява да открие фирма в България. Гражданинът пребивава почти цяла година в Англия.

Въпросът ми е трябва ли да плаща осигуровки България или има процедура за да избегне осигуряването в България и какви документи се подават в НАП.
Колеги имам следния казус.

Собственик на ЕООД чужденец (английски гражданин) , извършва услуги от българското дружество и издава фактури към клиентите си. В дружеството няма наети други лица.  Сибственикът ще пребивава в страната най много 2-3 дена в годината. Същият се осигурява в Англия.

Поставен по този начин въпроса трябва ли да плаща осигуровки в България и трябва ли да му се изважда ЛНЧ.
Здравейте, колеги,

Имам следната главоблъсканица и реших да споделя:

1. Извършваме ремонт на машина на клиент Х от трета страна. Машината е закупена от клиент Х от страна от ЕС  и се изпраща директно при нас в България за ремонт.
2. След приключване на ремонта е необходимо да организираме износа.

Разговарях с митническа агенция, като те искат да напишем проформа за стойноста на машината+ стойността на ремонта за който ще получим пари по договор за да минем митница.

Проблема е ,че за нас това е услуга + вложени някакви материали по ремонта и реално ще фактурираме услуга  , както е по договор. Въпроса е дали е правелно да посоча чл.33 по ЗДДС на фактурата за ремонт към трета страна и в коя колона трябва да се отрази.

Другото претеснение е да не се заядат ,че фактурата и проформата са на различна стойност защото няма, как да фактурирам машината , тъй като не сме я придобили по никакъв начин и не е наша собственост.

Моля, помагайте  :blush:
Здравейте,

Имам следният казус.
Лицето Х представя болничен лист за периода 20.03.2017-29.03.2017. След това му се ражда детенце на 22.3 и изписват майката и детето на 27.3.2017.

Смятам да подам блоничен за периода 20.03.2017-29.03.2017 и след това 15 дни болничен за бащенсто като отразя периода в него 30.03.2017 -10.04.2017.

Според Вас дали е коректно по този начин?
Благодаря за бързия отговор. Да разбирам , че е неоснователно да ми задържат 12000 лв , като нашия клиент задържа гаранция (10000 лв)+ДДС (2000 лв.)
12
Имаме договор за СМР. По него плащанията са 50% авансово, 20 % авансово и 30% окончателно плащане след протокол.Към договора имаме клауза за 10% гаранция , която нашия клиент ще задържи в срок от 1 година и след това ще бъда върната.Издаваме окончателно фактура:1. По договор 100000

2. Авансово -50000

3. Авансово -20000Основа : 30000

ДДС: 6000

Общо: 36000Въпроса е в това, че клиента ни задържа 12000 лв. което е гаранцията + ДДС-то. Поражда ме съмнение ,че по чл. 26, ал. 2 от ЗДДС "данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на неустойки и лихви с обезщетителен характер." и съответно чл.24 от ЗДДС не трябва да бъде задържано ДДС-то, а само сумата от 10000 лв.Моля за съвет как е правилно.
Да разбирам, че не трябва да ги декларирам на основание "в дневника за продажбите единствено документите, издадени във връзка с извършените доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от закона с място на изпълнение на територията на друга държава членка"
Извършваме услуга към трета страна. Двете дружества са регистрирани по ДДС.
Трябва ли да декларирам фактурата в дневника за продажби и СД.
Товарен автомобил по талон на бензин. Искаме да сложим газова уредба със цел икономическа изгода.
Имаме ли право на ДДС-то за гориво /газ/ в случай , че газовата уредба не е фабрична , а е инсталирана допълнително.
Не трябва ли при услуга да бъде:

В дневник продажби - колона 14 за ДО и колона 15 за ДДС.
Трябва ли да създам протокол по чл 117 при получаване на услуга от държава от ЕС и от трета страна.
Да разбирам, че независимо че стоката се транспортира до друга държава на ЕС , различна от тази на която фактурираме- налице е ВОД или чл.53 ал.1
Имаме продажба. Фактурираме на английска фирма регистрирана по ДДС , обаче клиента иска стоката  да бъде доставена в Испания. Клиента няма регистрация по ДДС в Испания и ще придобива по английския си ДДС номер.

Въпроса е какво основание да сложа за неначисляване на ДДС:

1. чл.17 ал.2
2. чл. 53 ал.1


Благодаря Ви.
През 2014 съм работил на трудов договор, също тъка и съм собственик на фирма, като се осигурявам като СОЛ- не получавам доходи от фирмата си.

Имам ли задължение да подавам декларация по чл.50 за 2014.

Благодаря Ви.