А знаете ли пълномощното към адвокат, трябва ли задължително да е нотариално заверено, или може и без нотариална заверка да се подаде декларацията по чл.38 от ЗСч?