Здравейте! Прегледах форума, но не открих подобна тема и искрено се извинявам ако дублирам съществуваща.
Въпросът е отправен към това дали някой от вас е имал чуденка как се изписва фира на земеделска продукция?
При зърнените култури винаги има разпиляване, инертни примеси при почистването и ако е била заскладена по бункерно тегло.
Някой от вас води ли 303 - продукция аналитично с бункерно тегло и почистено тегло? Четох една таблица за нормативно признатите фири, която е публикувана през 1959г. (това не шега] и позовавайки се на нея мога да изпиша част от разликата между добита и продадена продукция, а останалата част как се справяте с нея? Четох един приом, който не ми е напълно ясен като изпълнение. Той гласи, че можеш това количество, което остава като почистени отсевки, които са без стопанско значение да се справиш с него като направиш сторнировъчна статия  303/611 за заприхождаването на продукция за съответното количество. Но ако си приключил 611 е малко непритно. Ако някой упражнява подобна дейсност и може да се даде съвет -  бих бил много задължен. Благодаря.