Здравей те.Бих искал да ви попитам за компетентно мнение.Не съм плащал данък върху недвижим имот и такси за битови отпадъци от 2009 г. до днешна дата.Направих справка в общината и ми дадоха – акт за установяване на задължения по чл.107.ал.3 от ДОПК.От документа е видно,че са ми приспаднали данъка и таксите за битов отпадък и лихвите за 2009г.И да платя данъка ,таксите и лихвите за  2010,2011,2012,2013,2014,2015 г.
Въпросът ми е правомерно ли е направена справката от общината и спазен ли е закона за петгодишен давностен срок.И защо включват 6 години от горе изброените а не 5 години.Също така прочетох друг закон че,лихвите върху публични вземания се погасяват с изтичането на три години давностен срок.Ако е така за кои години трябва да ми приспаднат лихвите ?
Също така във връзка с този акт за установяване на задължения по чл.107.ал.3 от ДОПК.който са ми дали от общината,бих искал да ви попитам ако не платя в 14 дневен срок от дата връчването му ще ме дадат на частен садя изпълнител ли ?
Най -сърдечно ви моля за разяснение и предварително Ви благодаря.
Разбрах случайно,че е образувано изпълнително дело за неплатени публични вземания към национална дирекция по приходите от 2008 г.  Глобата е наложена от РВМС Софиа на Дирекция за ветеринарно-санитарен контрол същата година.Занесох молба до националната дирекция по приходите,че позовавайки се на (ЗАНН) и (ДОПК),давността за сабиране на публични  вземания е 5 години,независимо дали е прекъсвана или не. Следователно глобата трябва да бъде заличена поради изтекъл давностен срок.Глобата да се счита-погасена по давност. Още на място ми отговориха, че давността била 10 г и глобата няма да бъде погасена.Проверих в (ДОПК) и (ЗАНН) и на всякъде пише, че давност на глоба е 3 г.Моля кажете кое е вярното и кои член и алинея да цитирам,как да процедирам по нататък.Благодаря ви предварително.