тогава като безвъзмездна помощ
безвъзмезден заем
  ЕТ получава финансова безвъзмездна помощ от децата си за откриване и начален капитал.
Как трябва да се отрази в данъчната декларация?
Извинявам се, че съм пропуснала да отбележа държавата. Отнася се за Италия.
За работата ми в чужбина съм осигурявана на 54 часа.  Тези часове ще бъдат ли преобразувани в България за пенсия?