Благодаря! Полезна и необходима информация!
Благодаря.
 До скоро пак четох Хипотези на задължителна регистрация по ДДС, но не мога сама да преценя. Обърках се.
Дано и други участници се включат!
Моля Ви за отговор:
Българско ЕООД, нерегистрирано по ДДС внася автомобил от ЮЛ от Швейцария.
Трябва ли BG ЕООД да се регистрира  задължително по ДДС .В какъв срок ако трябва?
Колата е внесена на 28,03,2014г.
Благодаря
Моля Ви за отговор:
Българска фирма ЕООД, внася автомобил от Швейцария- има фактура от фирма от там. На  митницата е  платено ДДС. Стойността на автомобилът е 1000 франка / 1630 лв/
Българската фирма има ли някакво задължение  да декларира нещо към НАП? ЕООД-то не е работило 3 години , като е подавана Декл.чл.92 за неработещо предприятие.
Покупката е станала на 28,03,2014,г. СОЛ е подало Декларация за регистрация, че започва самоосигуряване от 28,03,2014. Но за подобен род сделка, има ли изискване за регистрация по ДДС? Подава ли се Декларация, че фирмата ще работи отново?
Благодаря  !
 МОЛЯ, ЗА ОТГОВОР:

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  СЕ ПОПЪЛВАТ ДАННИ ЗА ПРЕДХОДНА И ТЕКУЩА ГОДИНА.
ФИРМАТА НЯМА ДЕЙНОСТ ВЕЧЕ 3 ГОДИНИ. В КОЛОНА-  ПРЕДХОДНА ГОДИНА КАКВИ СТОЙНОСТИ ЩЕ СЕ ВПИШАТ  - НА  ПОСЛЕДНАТА АКТИВНА ГОДИНА ИЛИ НУЛЕВИ СТОЙНОСТИ В ПРЕДХОДНА И ТЕКУЩА ГОДИНА ?

БЛАГОДАРЯ ВИ
Моля за отговор:
 Пенсионер има  доходи от:
1. наем
2. от Граждански договор с размер на осигурителен доход от 12 лева /само/
Трябва ли да се декларират тези 12 лева в Декл.по чл.50, както и да се попълни Табл. 2 за изравняване на дохода???
Благодаря

Благодаря! Хубаво е , че срещнах знаещи хора като Вас!
Моля за отговор:

Пенсионер отдава под наем стая от жилището си.
Трябва ли да плаща Здравно осигуряване?
Ако да, върху коя сума - 1. Върху целият размер на полученият наем или  2.  лед като се приспаднат разходите  за дейността 10%?
Наемните отношения са между 2 физ. лица.

Благодаря
ОТНОСНО: ПЕНСИОНЕР- ПАТЕНТ- ВНАСЯ САМО ЗДРАВНО

ВЪПРОС: ПРАВИЛНО ЛИ ПОПЪЛВАМ СЛЕДНИТЕ ДАННИ:  ДЕКЛАРАЦИЯ 1 - ЕДНОКРАТНА -В  Т.2 - МЕСЕЦЪТ Е - ЯНУАРИ, ГОДИНА -2014, Т.12 ВИД ОСИГУРЕН: КОД  22, Т.16 -ДНИ В ОСИГУРЯВАНЕ - ДАННИТЕ ЗА М. ЯНУАРИ 2014,
             В ПРОТОКОЛА: МАРКИРАМ, ЧЕ НЕ СЛЕДВА ДА СЕ ПОДАДЕ ДЕКЛ.6 И КАКВО СЕ ПОПЪЛВА ЗА ПЕРИОДА- ОТ МЕСЕЦ ....ДО МЕСЕЦ/

БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО 
БЛАГОДАРЯ ! МНОООГО!
Към темата за пенсионер-патент и Таблица 2 - Осигурителен доход от патентна дейност -
 Кол. 5.4 на Табл.2   е попълнена за  осиг. доход от патент, пренасям в Кол.7 , а Кол.4 попълвам ли

Благодаря, че помагате!
 Благодаря Ви много!
Пенсионер , не е ЕТ, облага дейността си с патентен данък.
Внася само ЗО.
Как да попълня Приложение 7 , т.е. какво е " Облагаем доход" - колона 2, ред 10 за физическо лице, извън посочените случаи.
Какво се вписва в " размер на дължимия патентен данък за 2013 - да не би да е внесения данък за съответната патентна дейност?
Посочва ли се някъде в Декл.чл.50?

Благодаря