Да но там какво прикачаме?
Опитах няколко пъти да подам Г2 с ел. подпис на управителя.Непрекъснато ми дава че в Г2 има некоректни данни.Чеквам годишен отчет на дейността, но не прикачам нищо.Прикачам на приложение: Декларацията почл.13 ал.4 от ТР, Декларация Приложение 11 на НСИ,и Декларация по чл.38 ал.9 т.2 от Закона за счетоводство.Дайте ми съвет!
В допълнителни вноски от собственици според мен в ОПП.
Сумата я посочваш в справката за свързани лица като приход.
Съвсем правилно сте разбрали.Ползва ли се ДК се пишат пътни листи.Единствено ако не се ползва ДК за гориво и ремонти на превозните средства при избор на 50:50 не се пишат пътни листи.
Относно пътните листи при избор 50/50 няма да се пишат.
Само какви контировки ще се вземат при самоначисляването на ДДС в дневника за продажби?
Свържете се директно с представителя за региона или на посочените телефони.
От 01.01.2016 год. имам фактури без ползвано ДДС които са за управленски разходи.Какво правя с тях сега според промяната.Изборът ми е съотношението 50/50.
По темата аз също имам подобен случай и в справката по чл.73 кой код посочвате за изплатен доход на физическо лице за закупуване на земеделска земя от фирма.
Благодаря за отговора предварително!
Пущащ заличаваща на СОЛ Д1 и след това нова за месеца на СОЛ.
Няма да доведе до увеличаване на фин.резултат.
Здравейте!

Имам следния казус:Фактура от  18.02.2009 г. Направено е плащане на 02.07.2010 г. частично.До момента няма плащане.Мога ли да отпиша остатъка през 2015 г. с 609/411. и не да увеличавам фин. резултат. за 2015 г.Отбелязва ли се някъде в ГДД.
Благодаря предварително.