Здравейте, студент, редовно обучение, съкратен, с 4 години трудов стаж, внесени осигуровки в последните 9 от 15 месеца във фонд Безработица, на какво обезщетение имам право? Минималното от 9 лева на ден или 60% от осигурителния доход в последните 24 месеца? Благодаря ви.