Фирма купува имот от Ф.Л. За сделката е платена нотариална такса с ДДС,  която такса ще включа в стойността на имота. Така увеличавам и формирам цена на ДМА- имот. До месец ще получа регистрация по ДДС. Мога ли след регистрацията да ползвам ДДС-то на нотариалната такса.
Втори въпрос: Купувам материали за изграждане на ДМА - съоръжение, което ще ми носи приходи.  И тук същия въпрос, мога ли да ползвам ДДС-то на тези материали след регистрацията по ДДС.