gnd, значи по твоето тълкувание, регистрация по чл.97б трябва да се направи само ако получателя на електронната услуга е лице, което неизвършва независима икономическа дейност (физически лица примерно). Тоест ако аз съм регистриран по общите условия на ДДС в България и извърша ел. услуга на френска фирма нерегистрирана по ДДС във Франция, тъй като тя извършва икономическа дейност, тя е задължена да се регистрира по чл.97а (или там който и да е техния еквивалент) и да начисли и  внесе данъка. Поправи ме, ако греша.  :smile1:
Здравейте,
Нека разгледаме един хипотетичен казус:
Едно нерегистрирано по ДДС на общо основание предприятие (ЕООД) с основна дейност продажби на стоки чрез Интернет магазин, получава фактура за услуга от Фейсбук Ирландия (например) на 25.01.201 . Предполагам тази услуга влиза в обхвата на  е ел.услуга... Та въпроса ми е - моето ЕООД ли е длъжно да се регистрира по чл.97а ал.1 от ЗДДС или Фейсбук се задължава да се регистрира в България (или MOSS) по чл.97б и чие е задължението да начисли и плати данъкът?