Благодаря, Елена. :smile1:
Регистрирах разплащателна банкова сметка на фирма. Трябва ли да обявя тази сметка в НАП?
ХХХХХ, благодаря.
Ако правилно съм разбрал, значи вместо колона 3 се попълва колона 5.5 на справката за доходите.
Пожелавам хубав ден!
А ако вместо трудов договор е граждански договор?