Колеги имам следния казус:
Изкупена непреработена земеделска продукция - ягоди от Земеделски производител, в регистрационния формуляр на който този артикул не фигурира. Логиката е, ЗП да се третира като ФЛ, нерегистриран производител и да се начисляват осигуровки и да се удържа авансов данък. Да, но лицето се самоосигурява като ЗП, т.е. не следва да се начислява и удържа нищо.  Какви тълкувания има? Някой има ли подобна практика?