Здравейте,
Какви осигуровки се внасят и кой е длъжен да ги внесе при гр.договор с лице, работило от 08.01.18 до 07.02.18 за 600 лв, като сумата е разпределена за януари - 500 лв., а за февруари - 100 лв. Лицето за този период няма други осигуровки и не работи никъде?
Благодаря предварително!
Лили
Много благодаря за съветите!
Но ако може, още малко помощ! Не разбрах, счетоводител на гражд.договор /не е регистриран като самоосигуряващо лице/,трябва ли да има някакъв лиценз? Трябва ли да се регистрира като лице, обработващо лични данни и на какво основание? По досегашният закон, подавахме данни само за фирми, обработващи лични данни и всички тези изисквания фирмите ги спазват - създадени регистри, на какво основание, срок на съхранение и т.н. Но самото лице - счетоводител взема документи с лични данни, обработва и ги връща на фирмата. На какви изисквания да отговаря и какъв лиценз /сертификат/, какво трябва да има?
Здравейте,
Понеже наближава срок за въвеждане на нови изисквания за защита лични данни, имам едно питане: Счетоводител, който съгл. гр. договор води счетоводство на фирми и обработва лични данни, на какви условия трябва да отговаря? Преди години счетоводителите подавахме информация за водени регистри от фирмите, на какви основания събираме данни и срокове за съхранение. Сега какво правим? Ще дойде външен човек, какво да прави? Нали пак счетоводителя обработва данните? Нещо не разбирам. Моля разяснете, който вече е ходил на въпросните семинари от богоизбрани фирми!
Благодаря  много!
Има ли право на обезщетение лице, съкратено в срок за изпитване, но работило 3 месеца, а преди това е било самоосигуряващо?
Много благодаря! Съмнявах се да не се върне като неприет, поради падане под осиг.праг от 460 лв.
Приятен ден!
Здравейте,
Какъв код се пише за самоосигуряващ, осигурен по тр.дог. върху 2300 лв. Трябва да доплати осигуровки върху 300 лв.