Мерсии и ЧБМ, здрави за засмени цялата година!
Разход 600, приход 350, загуба 250, доколкото разбрах и се консултирах с НСИ се подава пълен отчет, в разход 1, но в приходната част какво да пиша, тъй като нито прихода е 1, нито загубата е 1?
Здравейте, след последните промени не ми стана ясно дали трябва да декларирам електронния магазин.
Фирмата няма касов апарат, не получава плащания в брой, има електронен магазин, приходите от него се получават от куриерската фирма, която след това по банков път ги превежда на моята фирма. Не ползване СУПТО и нямаме такива желания?
Преди последните промени попаднахме  в изключенията за деклариране на електронния магазин. След промените не мога да разбера.
Според вас трябва ли да декларираме ел. магазин?

Благодаря ви!
Здравейте,
майка ползва отпуск до 2 години на детето до 20,10,2019, сега носи болничен 45 дни преди раждане за второ дете, в програмата на НОИ имам затруднения при въвеждането.От трите бутона Приложение 9, Приложение 10 и Прилоцение 11, избирам Приложение 10, там първо посочвам подаденото вече Приложение 7 за основна декларация и след това чеквам Промяна в обстоятелствата и по-надолу отбелязвам "Прекъсване на отпуск по чл.164 ал.1, но ми дава грешка. Как да подам Промяна в остоятелствата конкретно с програмата на НОИ и след това Декларация за 50% майчинство?
Благодаря ви!
Здравейте,
преди регистрацията по ддс издавам авансова фактура за 1000 лв, след регистрацията трябва да начисля ддс на аванса (имам си фактическа доставка и т.н., но не засягам себестойността на доставката, защото ми е неясен въпроса само по отношение ддс-то на аванса преди регистрацията по ДДС). Четох всякакви указания, теми, мнения и т.н. и едните казват, че чл.25 ал.8 трябва да се приложи дословно"(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Когато нерегистрирано по този закон лице получи авансово плащане по облагаема доставка и фактически извърши тази доставка след датата на регистрацията си по този закон, смята се, че полученото авансово плащане съдържа данъка, който става изискуем на датата, на която става изискуем данъкът по доставката." - т.е. ДО 833,33 ДДС166,66, други казват, че ддс-то се начислява отгоре на авансово платената сума за която има издадена авансова фактура т.е. ДО 1000, ДДС200. По клоня към втория варият, ама тея така са я написали ал.8 че как да не се изкушиш да се объркаш.
Някой да каже моля, че незнам какво да правя
Здравейте,
самоосигуряващо лице, починало през 2018 трябва ли да му подам декларация 6 за самоосигуряването. По принцип информативно казвам, че няма други доходи и няма задължение за подаване на лична декларация.
ДУК на българско физическо лице, приравнен на трудов за целите на осигуряването, такъв е.
Ок няма  да се включва.
Благодаря!
Прочетох го, но въпросното изречение незнам дали да го тъклувам като две отделни възнаграждения
1,Доходи от управление и контрол,
2,от участие в управителни и контролни органи на предприятия по чл. 37, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ

или като едно
Здравейте,
възнаграждение по ДУК (договор за управление и контрол) следва ли да се посочва в справката за 2018г. Гледам има код 809?

Миналата година не с е е посочвало.
Не им знам засечките на напа.
Ако не подам  - да предполжим че го открият до 1 година - глоба.Да предположим че го открият след 1 година - изтекла давност, няма глоба. Тук също незнам по какъв начин следят и откриват неподадените.
Ако подам сега (д1 редовна, д6 трябва да я дам с код корекция в увеличение) значи д1 я подавам след срока за подаване, тук не им знам засечките, системата им автоматично ли засича подадените извън срока и.н. т.е. каква е вероятността за глоба.

Писах докато ти отговаряш...
А ако просто не подам не е ли по-добре?
Здравейте, за 01/2019 съм пропуснала един човек на тр. договор да му подам декларация 1, декларация 6 също е без неговите осигуровки (т.е. отвсякъде е изтърван), иначе подадените д1 и д6 за другите работници са ок.

Какво ме съветвате да направя, може ли да се отървем от глоби?
Това ми звучи малко като GdPrRrrR,
А по конкретно счетоводител - Б7 +декл. за истиност+декларация 5+нотариални заверки +може ли с ел. подпис на счетоводител?
Адвокат - Б7 + декларация 5, 20 лв с ед подпис пей сърце?

поредната абсолютна простотия"тормозия"
Здравейте,
не разбрах кой има право да  обявява деларациите за действителния собственик и какво включва комплекта документи?...
Здравейте, в срока за корекция съм, имам грешна д1 на едно лице, в полетата подлежащи на корекция с код К, какво правя. Подавам Д1 с код к и верните данни?

На друга фирма Д6 във втората колона съм объркала ДОД. Трябва да ми е по-висок. Сега подавам Д6  с код редовна само с разликата във втората колона?

Много ще съм благодарна ако ми потвърдите, правилно ли съм разбрала.
Срока за корекция е изтекъл, на място ще се ходи ....