В случая МОД-а има значение дотолкова, доколкото 70-те процента за трите дни за сметка на работодател падат под него и трябва да съобразите начисляването на осигуровки за тези дни, ползвайки го за база...

Даа тъкмо това ме съветваше колега, че в случая МОД-а ми става база, а не РЗ понеже е по-високата сума.
Благодаря Ви!
Здравейте!
Имам следния случай: Лице в болнични цял месец! Работна заплата 740лв, Минимален осигурителен доход 566лв.  Питането ми е....за 3те дни от работодател какъв трябва да бъде осигурителният доход ?
За съжаление чл.327, ал.1, т.7 от КТ не ви ползва.

Хмм....много Ви благодаря! Сегаа забелязах, че в чл. 327, ал.1 т. 7...не фигурира договорът ми по чл. 68, ал.1 т.2  за жалост. Евентуално ще разчитам на добрите ми взаимоотношения с работодателя ми и може да обсъдим прекратяване поради завършване на работата, ако получа по-добро предложение за работа, за да мога да напусна без да дължа предизвестие.
Ако работата е завършена, то протоколирате и няма никакво предизвестие - договор няма.
Ако работата не е определена в ТД, то се съдите и доказвате, че има нарушение, от което следва, че договорът е безсрочен, от което следва, че дължите 30 дни предизвестие.

Благодаря!
Не е завършена ии дори скоро няма да бъде хах (естеството й е такова, че докато решат за какъв срок да ми е договорът съм на този със 6 месеца срок за изпитване и за извършване на определена работа с 3 месечно предизвестие. А и скоро започнах, но нямам намерение да се съдим. Исках да знам при евентуално по-добро предложение за работа в скоро време дали мога да прекратя договора си по-рано по начин, който да не наруши добрите ни взаимоотношения със сегашния ми Работодател.
Може. По взаимно съгласие. По чл.331. По чл. 71, ако има срок на изпитване. Може и по някоя от точките на чл. 327 или 330, ако има основание за това.

Благодаря!
Да със срок на изпитване 6 месеца съм, но това 3 месечно предизвестие е доста обвързващо, а го осъзнах сега, когато изникват нови планове и исках да знам как без напрежение да прекратя отношенията със сегашният си работодател...въпреки, че така или иначе няма да е очарован от нагласата ми. :)
Здравейте!
Във връзка с Трудов договор по ЧЛ.68 АЛ.1 Т.2 за извършване на определена работа въпросът ми е:
имам по договора си предизвестие 3 месеца....В КТ пише, че договорът може да се прекрати без да се изисква предизвестие, когато бъде извършена тази "определена работа"......та.....мога ли на някакво друго основание да го прекратя без 3 месечното предизвестие ?
Благодаря!
Принципно имате право на обезщетение за тези 15 дни и може сега да подадете документи в НОИ, НО ако сега ползвате тези 15 дни с обезщетение, в следващите 3 години ще имате право само на минимално обезщетение, независимо как е приключен трудовият Ви договор.
Моят съвет е да не се възползвате от плащане за тези 15 дни

Ахааа...Много Благодаря! Тъкмо бях се захванал да търся какви документи ще са ми нужни! Може би ще премисля нещата да.
Здравейте!
Моля за малко помощ!
Имам следния случай ии питане по него:
9 месеца работих в администрация Х и на 24.11.2017г. приключи договорът ми. Посъветваха ме да се впусна в конкурс за свободна позиция отново при тях, който се проведе скоро след това. Тогава ме посъветваха да се регистрирам веднага в бюрот опо труда като безработен разбира се, но да не бързам с регистрацията в НОИ, а да изчакам резултатите от конкурса, защото той трябваше да е скоро и било безсмислено според тях да се регистрирам в НОИ, защото по техните думи съм щял да вляза в някакъв досаден кръг от срокове и нерви. И по-добре би било след резултатите от конкурса да се регистрирам. За жалост не съм много наясно с тези неща и се съгласих с тях като по-компетентни от мен. Е кокурсът приключи одобриха ме и отново работя от 18.12.2017г., но друга служителка  ме попита защо не съм си направил регистрацията в НОИ ?!....За този период каза Тя, в който не работех (24.11.2017г. – 18.12.2017г. или иначе казано 15 работни дни) съм щял да взема пари като обезщетение.
Е питането ми е: колко би бил размерът на това обезщетение (имайки предвид, че ме осигуряваха на 550лв) иии....имам ли някакво право/основание да подам сега вече като работещ документи за обезщетение за този период, в който бях безработен.

Благодаря предварително!