Здравейте отново,
искам да попитам какъв договор се сключва между физическо лице и фирма, за предоставяне на МПС за продажба от страна на фирмата.( пример фл оставя на фирма да се продават колите му).
След продажбата на всяко МПС фирмата ще плаща съответната цена на фл, която е уговорена за конкретното МПС.
Респективно този договор заверява ли се нотариално , както и приемо -предавателен протокол.
Благодаря!
благодаря Ви!
Хубав и успешен ден! :smile1:
Здравейте,
имам намерение да регистрирам фирма ЕООД, за внос на МПС от държаваа членка на ЕС.
Искам да попитам след фактическата регистрация какво се прави?
1. намирам счетоводител
2. изисква ли се касов апарат, тъй като ще се продават само автомобили и мотори?
3. трябва ли да се регистрирам по ДДС?
Въобще, счетоводител може ли да ми разясни как се води дейността, дог. , фактури и т.н. ?
Нямам представа как се развива дейността, имам възможност за внос, но документално и данъчно каква е процедурата.. Моля за съвет и опит.
Само да уточня МПС ще се купува от Фирма в чужбина, не от ФЛ.
Може и наe-mail да ми отговорите:
nellyplamenova_@abv.bg
благодаря! :smile1: