То е с разрешение на работодателя, но контакта ни с него е само когато той ни изпраща поредната си молба за неплатена. Не е за отглеждане на дете, просто не се чуства психически добре/депресия. Не сме имали такъв случай и се чудех дали за тази година въобще му се полага платена.
Здравейте,
Имаме следния казус ще съм ви много благодарна, ако помогнете:
Служител е в дълга неплатена отпуска. За първата година има право на отпуск, който му се полага за периода, в който е бил на работа + за (първите) 30 дни от неплатена. Да приемем ли, че и за новата календарна година придобива право пак на платен отпуск за времето на първия 30-дневен неплатен период за 2018, като се вземе предвид, че той от 2 години не се е явявал на работа?
Благодаря ви за отговора!
Здравейте,

Дали може да ми помогнете със следния казус. Мои колеги получиха акции в чуждо предприятие с нулева реална стойност, тъй като компанията, в която имат дял не се търгува на борсата. Трябва ли да подават декларация по ЗДДФЛ, ако не оперират с тях и не реализират никакви доходи от акциите си?

Благодаря ви предварително!