Може ли някой да ми разясни колко ЕООД с един и същ предмет на дейност  може да регистрира едно  и също лице?