Според изключенията на Чл.3(1) лицата не регистрират продажбите чрез фискално устройство, ако плащането е "...извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи...". Означава ли това, че за плащане с карта чрез такъв регистриран в БНБ доставчик, няма задължение за издаване на касов бон, а само при плащане чрез виртуален ПОС терминал на банка?