Аз съм възлонител
Ако няма данък Д55 подава ли се от възложителя
Сключен граждански договор с безработен без осигуровки само  данък 10%
през месец октомври
Как и кога  се декларира договора и данъка и  какви деклараций се подават
интересуваме фактурирането   към Лафка описание в фактура
Интересуваме  има ли нещо специфично в счетоводството на Лафка която е взета на франчайз
Попълвам първо заявлението и след това внасям здравните осигуровки .
Ако съм разбрала правилно
Благодаря
Къде трябва да декларирам за кои месеци ще плащам за да не покриват старите задължения. Какво по точно трябва да попълня?
Благодаря.
А да попитам когато имаш не внесени здравни осигуровки  от 2017 като безработен   колко време назад /години/трябва да внесеш  тези осигуровки. Какъв е давностния  срок.
При откриване на ЕООД  и започване на дейност трябва ли да се  прекрати декларация 7
В НАП подава ли се някакви документи
Благодаря Ви за отговора
Питах за фирмата със сменения собственик и управител
ЕООД А е изцяло  нов съдружник в ООД които изкупува дяловете в ООД .
Вече ООД става само с един собственик на капитала -това е ЕООД А
ЕООД е изкупил дяловете на ООД и остава едноличен собственик на капитала
Остава самостоятелно ЮЛ но вече ЕООД и  управителя на новото - ЕООД подава ГДД и в ТР за 2018г
правилно ли  съм разбрала
Остава самостоятелно ЮЛ
Здравейте,
ЕООД купува ООД на 15.01.2019г.Интересуваме кои трябва да подаде ГДД за 2018г в НАП  управителя на ООД или новия на ЕООД. Също така  и за ТР за обявяването на Отчета за 2018г