Здравейте, като ЮЛ  през 2018 година закупуваме земеделска земя от физически лица - чужди граждани/без ЕГН/ с нотариален акт.
Чужденците  са представени при сделката от пълномощник - български гражданин , който е упълномощен също и да получи по банков път плащането по сделката.
Кого трябва да включа като получател на дохода в справката по чл.73 за 2018 година ?

Благодаря.