В момента не се сещам къде го четох - ще потърся, но имаше коментар, че при обикновен данъчен кредит, какъвто прилагаме в България, признаваме данък до размера на нашата ставка, а надвнесеното не се явява данъчно признат разход.
Здравейте, дали имате инфо за основанието за данъчно непризнат разход?