1. 2500-НПР=2500-625=1875
2. 1200+1875+пенсията=ХХХ
3. ХХХ - 3000= УУ
4. 1875-УУ=сумата, от която изчислявате ЗО

Между другото: сумата ХХХ трябва да си я посочи лицето при попълването на СИС. Вие нямате задължение да я проверявате.
Освен това има значение дали сумата по ГД се отнася за един или повече месеци.

Много благодаря:) Да ще е на месечна база ГД.
Здравейте,

Имам следния казус. Имаме назначен работещ пенсионер на ГД на 2500. На друго място той се осигурява на ТД на 1200.
Той не желае да се осигурява за друго освен задължителните здравни осигуровки. И тъй като общата сума надхвърля 3000 лв се чудя дали правилно смятам осигуровките и ДОД.
Значи ако правилно смятам би трябвало осигуровките и ДОД да са както следва:

1200 + 2500 = 3700 - т.е приспадам 700 лв от ГД 2500. Отделно приспадам 25 % нормативно признати разходи 625 лв.
2500 - 700 - 625 = сума за облагане 1,175 лева - общо дължим ЗО и ДОД 211.5

Благодаря на всички, които могат да помогнат с този казус.