Здравейте,
питането ми е отностно текста :
Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г.,
в сила от 24.06.2011 г., доп.- ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г., изм.- ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

Това значили, че ако имам картови плащания в онлайн магазина и работя с доставчик на платежна услуга като Борика, Easypay MyPos и д.р. Те са регистрирани в БНБ като лицензирани доставчици на платежните услуги , в този случай мога ли да не издавам касова бележка от ФУ и по този начин да не попадне онлайн магазина по наредна Н-18 и съответно да не го регистрирам в НАП.