Зрравейте,
За първи път подавам декл. 6  -  за месец 03.2019 г. Възнагражденията са изплатени на 31.03.2019 г.
В декл. 6   записвам период – 03.2019 ,код на плащане 5 .
дата на изплащане 31.03.2019 г, и  дължимите осигурителни вноски ,които трябва да внеса до 25.04.2019 г

проблеми :
 
1.при запис на осиг.вноски –  поевява се знак Х в червено .?   нещо не е наред в кл.18  колона 1 ? Ако  запиша дата 25.04.2019 – знак Х изчезва?

2.отворени за запис са само клетки от 10 до 14 – за осигурителни вноски

Клетка 16  колона 1 /удържан данък по чл. 42 от ЗДДФЛ/ не се отваря- не позволява запис?
Как да декларирам дължимия данък по чл. 42?
 В следващата колона 2 ?  период – 03.2019 ,код на плащане 8  дата на изплащане/начисляване 31.03.2019 г, последният календарен ден от месеца,  през които данъкът е удържан
срок за внасяне  до 25.04.2019